By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Zpravodaj výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 4, 1997, č. 1, únor, s. 14-15
Annotation: Medailon k pětasedmdesátinám 3. 3.
Article
4
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 2, červen, s. 23
Annotation: Miniaturní medailon ke 150. výročí úmrtí.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 8, 25. 2., s. 178-179
Annotation: Kratší studie o třech románech reflektujících tzv. Vítězný únor.
Article
6
7
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 13, 1959, č. 9, září, s. 940-952
Annotation: Studie se zabývá literárněvědným dílem J. Fučíka z let 1938-1942. Podrobněji rozebírá Fučíkovu studii "Božena Němcová bojující" a Fučíkovu...
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 15, 14. 4., s. 355
Annotation: Stať o používání pojmu "lidovosti" ve vztahu k literatuře. Autorka zdůrazňuje, že "lidová" literatura nerovná se literatura populární, triviální....
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 3, září, s. 68
Annotation: Medailon J. V., ke 100. výročí jeho narození.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 30, 28. 7., s. 715
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 31, 4. 8., s. 738
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 3, září, s. 18-20
Annotation: S poznámkou Text vychází z úvodního slova, předneseného před promítáním filmu Babička v pražském kinu PONREPO - červen 2005.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 38, 17. 9., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 7-9
Annotation: Kulturně politický komentář týkající se i současné české literatury a situace na knižním trhu; s poznámkou Koreferát přednesený na konferenci...
Article
15
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 10, 2003, č. 4, listopad, s. 34
Annotation: Medailon k osmdesátinám 23. 12. 2003.
Article
16
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 10
Annotation: Nekrolog básníka pohřbeného 22. 12. 2003.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 17, 23. 4., s. 2
Annotation: Komentář k současnému stavu literatury a jejího vydávání.
Article
18
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 37, 13. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article