By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 3, s. 237-240
Annotation: Referát o konferenci.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 14, 8. 9., s. 12
Annotation: Rozbor; předneseno na setkání USLL SAV a ÚČL AV ČR ve Starém Smokovci 25.-27. 5. 2005.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 1, s. 71-74
Annotation: Recenze.
Article
5
6
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 3/4, [léto], s. 11-12
Annotation: O historii ceny udělované 1995; s otištěním esejů laureátů (s. 13-29) a se souborem medailonů laureátů.
Article
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 35, 2000, č. 4, s. 7
Annotation: Komentář ke Kunderovým esejům.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 45, 1998, č. 6, s. 484-486
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1994, č. 2, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 506-507
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního vědce a kritika u příležitosti jeho 70. narozenin.
Article
12
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [3], 1999, č. 5, květen, s. 94-95
Annotation: Recenze.
Article
13
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [5], 2001, č. 3, březen, s. 66
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 15, 2006, č. 2, s. 194-197
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 44, 1997, č. 6, s. 481-483
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 6, s. 505-521
Annotation: Studie; mj. též k zobrazení Prahy ve slovenské literatuře.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 44, 1996, č. 3, s. 332-334
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 340-352
Annotation: Studie se věnuje životu a vědecké kariéře Š. Druga. Autorka vychází z archivních materiálů.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 318-328
Annotation: Studie se věnuje meziválečné tvorbě M. Rázuse.
Article