By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 124, 2001, č. 1/2, s. 200-204
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 4, s. 339-363
Annotation: Analytická studie, s kapitolkami: Povaha sledovaného jevu, Synonymické dvojice v české próze před Komenským, Synonymické dvojice v české próze...
Article
4
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 82, 1999, č. 4, s. 192-202
Annotation: Analytická studie, s kapitolkami: Úkol stati, Pojetí metafory ve Zprávě a naučení o kazatelství, Naše klasifikace metafory, Ráz zkoumaného textu...
Article
7
8
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 122, 26. 5., s. 10
Annotation: V cyklu Radost z vědění (český jazyk a literatura).
Article
9
11
12
14
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 109, 1986, č. 1, s. 18-23
Annotation: Jazykový rozbor vycházející z vydání v roce 1986, připraveného: Kolár Jaroslav.
Article
15
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 7 (31), 1987, s. 129-140
Annotation: Studie (v němčině) srovnává jazykové změny v trojím znění díla (rukopisném z roku 1623, 1. vyd. z r. 1631 a 2. vyd. z r. 1663).
Article
16
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 108, 1983/1984, č. 9, květen 1984, s. 573
Annotation: Komenský Jan Amos; recenze.
Article
19
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 38, 2008, č. 80, s. 74-88
Annotation: Analýza vycházející z korespondence Z. Černínové se synem Humprechtem; místy autor polemizuje se závěry Z. Kalisty.
Article
20
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 38, 2008, č. 80, s. 89-93
Annotation: Rozbor překladu Knih, ve kterém překladatel využívá termíny z Komenského Dvéří.
Article