By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 35, 20. 8., s. 9
Annotation: Článek popisuje program Českého rozhlasu pro 1. 9. 2018, který bude obsahovat pořady a hry zabývající se školní tematikou.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 35, 20. 8., s. 25
Annotation: O historických románech V. Kaplického, mj. ve srovnání s A. Jiráskem.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 51, 11. 12., s. 25
Annotation: Vzpomínka na poslední měsíce života H. Haase a rozhlasový projev F. Pavlíčka o perspektivách práce divadelníků z prosince roku 1968.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 30. 4., s. 25
Annotation: O kritických soudech E. Hostovského na adresu soudobé české prózy, vysílaných v rozhlase ve 30. letech.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 39, 18. 9., s. 25
Annotation: Článek tvořený z velké části úryvkem z rozhlasové úvahy J. Seiferta o podstatě básnické tvorby.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 17, 16. 4., s. 25
Annotation: O reportážním umění M. Dismana.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 27, 25. 6., s. 25
Annotation: O V. Neffovi a jeho vztahu k hudbě; ke 30. výročí jeho úmrtí.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 45, 30. 10., s. 25
Annotation: Medailon H. Šmahelové, k 15. výročí jejího úmrtí.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 9, 19. 2., s. 25
Annotation: O D. Chalupovi především jako autorovi rozhlasových her.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 29, 9. 7., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasových vzpomínkách V. Daňka.
Article
11
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 11, s. 52
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 12, s. 52-58
Annotation: Jubilejní portrét, s kapitolkami: Výňatky z osobního spisu, Rozhlas, Úsilí o rozhlasovou hru, Mlynář a jeho dítě a odchod z rozhlasu, Uranie,...
Article
13
14
15
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2002, č. 8, s. 21-23
Annotation: Příspěvek na semináři; o uvedeném seriálu, vysílaném v letech 1975-1989 Hlavní redakcí literárně dramatického vysílání Čs. rozhlasu (na...
Article
16
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2002, č. 7, s. 11-22
Annotation: Historické ohlédnutí za vysíláním Čs. rozhlasu v srpnových dnech 1968.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 33, 6. 8., s. 25
Annotation: Medailon Emanuela z Lešehradu, s citací z rozhlasového rozhovoru z r. 1937 a reportáže z jeho soukromého muzea zvaného Lešehradeum; artorkou pořadu...
Article
18
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 66, 1988, č. 30, 11. 7., s. 4
Annotation: Nekrolog herečky a spisovatelky k 12. 6.
Article
19
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 52, 1985, č. 19, 26. 4., s. 4
Annotation: O dramatizaci: Strejčková Jaroslava.
Article
20
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 17, 13. 4., s. 4
Annotation: Článek dramaturga.
Article