By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ve spárech hororu. -- s. 147-152
Annotation: Doslov k souboru literárních adaptací hororových povídek světových autorů doplněných několika původními texty.
Book Chapter
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 33, 9. 2., s. C8
Annotation: Rozhovor, především o Hulpachově knize Století Zdeňka Buriana.
Article
3
In: Pověsti Sedlčanska. -- s. 5
Annotation: S autorovým Úvodem (s. 7), s medailonky O autorech (s. 163-164, též o fotografovi Milanu Růzhovi a třech dětských ilustrátorech); se soupisy:...
Book Chapter
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 21, březen, s. 34-36
Annotation: Ohlédnutí za desetiletou historií ceny věnované dětské literatuře; s přehledem oceněných v 10. ročníku.
Article
5
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 20-23
Annotation: Článek o historii soutěže a ocenění za rok 1998.
Article
6
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 25-26
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 12, prosinec, s. 25-26
Annotation: Článek o průběhu akce.
Article
8
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 13, duben, s. 40-41
Annotation: Článek o soutěži a přehled oceněných.
Article
10
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 25, březen, s. 27-29
Annotation: Přehled udělených cen.
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 24-25
Annotation: Článek o průběhu akce.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 5, 2001, č. 17, březen, s. 31-32
Annotation: Článek.
Article
13
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 4, 1999, č. 3, s. 10-11
Annotation: Polemika se statí K. Dejmalové (Mýty v adaptacích pro děti a mládež, Ladění č. 2/1999).
Article
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 24, prosinec, s. 26-27
Annotation: Referát o průběhu festivalu.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 40, 17. 2., příl. Národní 9, č. 7, s. 3
Annotation: Zlatá stuha; o ceně vyhlašované českou sekcí IBBY, Klubem literatury pro mládež a Klubem ilustrátorů.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 278-280
Annotation: Vlastní medailón.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 5, 4. 2., s. 2
Annotation: Zlatá stuha 1992; o soutěži původních publikací pro děti a mládež. S přehledem oceněných titulů.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 36, 1992, č. 6, listopad, s. 372
Annotation: Recenze s připomínkou dřívějšího vydávání knih J. V. nakladatelstvím Artia.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 48, 28. 11., s. 6
Annotation: Příspěvek v rubrice.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 30, 1986, č. 10, prosinec, s. 595-598
Annotation: Rozhovor.
Article