By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Básně. -- s. 467-470
Annotation: Svazek obsahuje sbírky: Po nás ať přijde potopa! (1901), Radosti života (1903) a Nové verše (sestavil autor v r. 1914, vyšlo posmrtně 1919), básnickou...
Book Chapter
2
In: Cestopisné prózy. -- s. 491-494
Annotation: Poznámka k prvnímu soubornému vyd. uvedených cestopisných próz M. Holuba.
Book Chapter
3
In: Hrdinové Ledového moře. -- s. 117-118
Annotation: Třetí svazek Welzlových vzpomínek vychází knižně poprvé (dosud jen časopisecky v 28 pokračováních v Lidových novinách, roč. 38, 1930, listopad-prosinec).
Book Chapter
4
In: Nevěsty z Moravy. -- s. 93-96
Annotation: Doslov k autorskému výboru z lyrických próz; s biograficko-bibliografickými poznámkami Hlavní aktéři (s. 97-99, mj. o J. Kostrhunovi a M. Huvarovi);...
Book Chapter
5
In: Básně. -- s. 995-1014
Annotation: První díl Spisů obsahuje všech 15 básnických sbírek M. Holuba:
Book Chapter
6
In: Neuvěřitelný návrat. -- s. 45
Annotation: Fejeton J. H. inspirovaný návštěvou New Yorku v 60. letech; převzato z Plamene č. 4/1966.
Book Chapter
7
In: Kdo stoupá do schodů. -- s. [263]
Annotation: Upravená verze románu napsaného v letech 1960-1970 a vydaného v r. 1983 pod názvem Po válce západoněmeckým nakladatelstvím Archa v Eggenfeldenu.
Book Chapter
8
by Huvar, Michal, 1960- jn99240000337{{{}}}}
Published Brno : Brumovice : Print-Typia ; Carpe diem, 1999
Annotation: Studie, s kapitolami: Vlivy; Útržky z historie (s podkapitolami: Na počátku divadla, K smíchu všechna představení, Přímo v centru Prahy 1 Semafor...
Book
9
In: Povídky a satiry. -- s. 407-408
Annotation: Svazek obsahuje povídkové soubory Cesta do hor a jiné povídky (poprvé 1914); Povídky a satiry (poprvé v r. 1927 jako druhý svazek Spisů F. G.).
Book Chapter
10
In: Pasák. -- s. 167-174
Annotation: V rámci ediční poznámky přetištěn (s. 167-173) podčárník E. E. K. Katastrofa uveřejněný v listu Bohemia 16. dubna 1911, který se stal základem...
Book Chapter
11
by Huvar, Michal, 1960- jn99240000337{{{}}}}
Published Brno : Brumovice : Print-Typia ; Carpe diem, 1999
Annotation: Hudebně historický komentář ke Krylovým písňovým textům, s úvodní Poznámkou na vysvětlenou (s. 5-6, o neúspěšné spolupráci s nakladatelstvím...
Book
12
In: Do třetího a čtvrtého pokolení. -- s. 101-107
Annotation: Součástí doslovu ke knižně dosud nepublikovanému torzu 3. dílu Herbenovy románové ságy je recenze T. G. Masaryka (s. 101-105, převzat strojopisný...
Book Chapter
13
14
15
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1999, č. 5/6, s. 62
Annotation: Recenze; s kritikou patriotických recenzí R. Buriána a I. Přibylové.
Article
16
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1999, č. 5/6, s. 63-64
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1999, č. 5/6, s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 13, 30. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 19
Annotation: Burian Jan; recenze gramofonové nahrávky (Poesie, Bonton Music) zhudebněných básní českých autorů.
Article