By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 60-67
Annotation: Esej, ve které se autor zamýšlí nad aktuálně vznikající encyklopedií, která by měla nově definovat a metodologicky ukotvit nonverbální divadlo.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 4, prosinec, s. 75-77
Annotation: Recenze; též o dalších teatrologických pracích autora.
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 16, 2005, č. 1, březen, s. 8-12
Annotation: Studie; proneseno na 3. konferenci Divadlo národního obrození a jeho souvislosti.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 24, 28. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1989, č. 3, s. 66-69
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 21, 2010, č. 3, [prosinec], s. 46-56
Annotation: Studie o Tylových dramatických pohádkách (báchorkách).
Article
8
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1979, č. 2, s. 36-44
Annotation: Stať s kapitolami Rovina tematického záběru, Dramatická postava a konflikt, Dramatické prostředí a Dramatický děj a fabule.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 3, září, s. 72-75
Annotation: Recenze příručky zaznamenávající mj. polské překlady a inscenace her českých autorů.
Article
11
In: Nová svoboda. -- Roč. 30, 1974, č. 281, 28. 11., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 5, 1996, č. 1, 9. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 5, 1996, č. 12, 11. 6., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2009, č. 30, prosinec, s. 183-185
Annotation: Recenze sborníku z konference.
Article
15
16
In: Jedenácté přikázání aneb Mucholapka. -- s. 20-37
Annotation: Doprovodné texty J. Hyvnara a D. Drábka; - kromě textu hry v inscenační úpravě D. Drábka obsahuje program přehled Šamberk na scénách ND, úryvky...
Book Chapter
17
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 6, 1995, č. 2, červen, s. 79-81
Annotation: Analýza knih A. Artauda "Divadlo a jeho dvojenec" a J. Kopeckého "Poslední z prokletých".
Article
19
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Theatralia. -- Sv. 3, 1984, č. 6, s. 101-103
Annotation: Recenze antologie textů z období od 30. let do současnosti, mj. : Zich Otakar, Mukařovský Jan, Bogatyrev Petr Grigor'jevič, Veltruský Jiří, Honzl...
Article
20
Annotation: Mj. s kapitolami: Hyvnar Jan, Drama a dramatik (s. 132-141); Perkner Stanislav: Rozhlas a tradiční literární druhy (s. 254-258); Od literárních forem...
Book