By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 31-38
Annotation: Studie se zaměřuje na uměleckou autostylizaci A. Breiského a F. Gellnera.
Article
3
by Ivanković, Katica jo2013747698{{{}}}}
Published Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2007.
Annotation: Monografie seznamuje s avantgardními estetickými teoriemi Karla Teigeho a na vybraných dílech (viz rozpis) představuje český literární poetismus;...
Book
4
by Ivanković, Katica jo2013747698{{{}}}}
Published Zagreb : Disput, 2015.
Annotation: První díl dějin české literatury pokrývá období formování národní identity v 19. století; s předmluvou (s. 13-18), seznamem literatury (s....
Book
5
Annotation: Sborník; s předmluvou "Balkanistika a slavistika (Místo úvodu)" (s. 3-11) a mj. s uvedenými příspěvky - stať "Šurminove varijacije na Jagićeve...
Book