By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 244, 19. 10., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Fejeton o názvech třeboňských rybníků; s úryvky z beletrie, které se týkají rybníků.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 4, s. 9-10
Annotation: Rozsáhlá poznámka připojená k ukázce z rukpisných vzpomínek J. Demla na J. Floriana (s. 4-9), popisující historii a obsah textu a plány na jeho...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 199, 25. 8., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Sloupek o časopise Naše řeč.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 258, 3. 11., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Sloupek o zneužívání citátů, které autorka dokumentuje na příkladu citátu J. Demla o Židech.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 40, 16. 2., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Sloupek zamýšlející se nad slovem kultura v souvislosti s peticí Zachraňme kulturu 2013. S citacemi J. Jungmanna, J. E. Friče a J. Balabána.
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 4-15
Annotation: Esej o několika knihách vydaných v posledních letech a přijatých bez většího ohlasu, jež spojuje především postoj jejich autorů ke světu...
Article
9
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 34, 20.-26. 8., s. 8
Annotation: Rozhovor s editorkou Korespondence Jakuba Demla.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 165, 16. 7., příl. Orientace, s. 4
Annotation: O básnickém díle P. Kabeše; v rubrice O knihách.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 183, 6. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 189, 13. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Obsahový přehled čísla 22.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 201, 27. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 204, 31. 8., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 213, 10. 9., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze dvojčísla 1/2.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 236, 8. 10., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Komentář k vzniku Kulturního týdeníku A2; obecně o prospěšnosti literárních časopisů.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 242, 15. 10., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Obsahový přehled čísla.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 248, 22. 10., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha na estetické téma u příležitosti vydání publikace U. Eca.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 253, 29. 10., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Obsahový přehled čísla.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 270, 19. 11., příl. Orientace, s. 4
Annotation: Úvaha o významu A. Pammrové v souvislosti s vydáním knihy o ní.
Article