By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Václav Jílek

Václav Jílek Václav Jílek (born 16 May 1976) is a Czech football manager, currently in charge of Olomouc in the Czech First League.

Previously working for Sparta Prague and various Czech national teams as an assistant manager, he assumed his first spell as a first team manager at Olomouc in October 2015, replacing Leoš Kalvoda. Despite failing to avoid relegation from the Czech First League in his first season with the club, he retained his position for the 2016–17 Czech National Football League campaign. On 3 May 2017, Olomouc secured their return into the top flight with a 4–1 victory at Znojmo, after which Jílek was offered a new contract to continue his role at the club and signed to stay for another year. The newly promoted team finished fourth in the top league and qualified for the 2018–19 UEFA Europa League under his leadership, an achievement that won Jílek the Czech Manager of the Year award. In April 2019, being both the youngest and the longest-serving Czech First League manager at the time, he signed a new two-year contract with the club. On 30 May 2019, Jílek joined Sparta Prague, signing a three-year contract. On 18 February 2020 Jílek was dismissed from the position of first team head coach. Provided by Wikipedia
1
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 46, 1965, č. 51, 28. 2., s. 5
Annotation: Otištěny dopisy z 22. 9. 1920 a 21. 3. 1923.
Article
2
In: F. L. Věk. -- s. 327-245
Annotation: Doslov.
Book Chapter
3
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 46, 1965, č. 75, 28. 3., s. 3
Annotation: O básnických příspěvcích J. W. do plzeňské revue Plamen, vydávané nakladatelem K. Beníško; rovněž o vydání sbírky Host do domu v tomto...
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 45, 1964, č. 88, 12. 4., s. 5
Annotation: O pobytech J. A. v Plzni.
Article
5
In: Sborník Pedagogického institutu v Plzni. Jazyk a literatura ; sv. 5. -- R. 1964, s. 193-220
Annotation: O vzájemných vztazích; s přetiskem vzájemné korespondence.
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 45, 1964, č. 166, 12. 7., s. 5
Annotation: O básníkových pobytech a jejich ohlasu v Nerudově literárním díle; s citáty.
Article
7
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 45, 1964, č. 280, 22. 11., s. 5
Annotation: O prvých příspěvcích Thomayerových do Nerudova a Hálkova Lumíra v roce 1873.
Article
8
In: Časopis Společnosti přátel starožitností. -- ISSN 1210-924X. -- Roč. 70, 1962, č. 4, prosinec, s. 247-249
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. -- Sv. 6, 1966, s. 59-67
Annotation: S otištěním fejetonu Fantazie v plzeňském sklepě publikovaného roku 1864 v Plzeňských novinách.
Article
10
In: Vlast. -- Roč. 51, 1937, č. 11/12, prosinec, s. 387-391
Annotation: Představy chodského spisovatele: Hruška Jan František o kvalitě literatury pro děti. - O dalších našich autorech, kteří čerpali látku pro...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 3, s. 285-293
Annotation: Edice korespondence J. Š. Baara s I. Kraskem s úvodní studií k životním osudům J. Š. Baara s důrazem na jeho vztah ke Slovensku a styky se slovenskými...
Article
12
In: Listy Památníku Petra Bezruče. -- ISSN 0323-1240. -- R. 1955, č. [5], 15. 12., s. 1-4
Annotation: Edice korespondence.
Article
13
In: Vlast. -- Roč. 51, 1937, č. 11/12, s. 387-391
Annotation: Hruška J. F. chtěl pro mládež nezávadnou a hodnotnou četbu. Proto nemohl podati mnohé pohádky, jak je slyšel. Podobně: Erben K. J. 5 svazků...
Article
14
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 45, 1964, č. 118, 17. 5., s. 5
Annotation: Kurzíva o literárních počátcích.
Article
15
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- R. 1961, 19. 11., s. 5
Annotation: O jeho životě a činnosti v desítiletí 1915-1925.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 72, 1948, č. 1, s. 38-42
Annotation: Stať s otištěným obranným dopisem Karoliny Světlé, v němž se Světlá brání proti negativně naladěnému veřejnému mínění proti jejím...
Article
17
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 19, 1949/1950, č. 3/4, s. 382-393
Annotation: Autor studie věnuje pozornost stykům A. Jiráska a F. A. Hory v době, kdy byl A. Jirásek redaktorem edice Laciná knihovna národní a F. A. Hora pro...
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 18, 5. 5., s. 428
Annotation: Recenze knihy Arbesových povídek z okolí Prahy.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 11, 17. 3., s. 259
Annotation: Recenze knihy raných Vančurových povídek.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 247, 20. 10., s. 4
Annotation: Článek o přípravách literárních a kulturních akcí, které souvisejí se 100. výročím narození A. Jiráska v roce 1951.
Article