By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 65, 2004, č. 1, březen, s. 157-160
Annotation: Referát o konferenci a jednotlivých příspěvcích.
Article
2
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 89, 2006, č. 5, s. 242-257
Annotation: Analýza dvou přepisů televizního pořadu Krásný ztráty ze dne 30. 12. 2002 (hosty byly T. Boučková a L. Bílá).
Article
3
In: Jak je důležité míti styl : pocta Janě Hoffmannové. -- ISBN 978-80-7422-767-7. -- S. 9-21
Annotation: Předmluva shrnuje hlavní rysy odborné práce lingvistky J. Hoffmannové a představuje obsah a strukturu sborníku vydaného na její počest.
Book Chapter
4
Annotation: Sborník z jubilejní konference konané u příležitosti stoletého výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého; - mj. s uvedenými studiemi.
Book
5
Annotation: Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky, snaží se obohatit a doplnit dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých textů...
Book