By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 33, 16. 8., s. 60
Annotation: Knižní tip na komiks M. Šindelky.
Article
2
In: Za nehty rez. -- 2. s. obálky
Annotation: Komentář ke knize; - s drobnou biografickou poznámkou o autorovi (3. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 202, 29. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor s vedoucím nakladatelství Odeon o edici Světová literatura.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 292, 15. 12., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství Odeon o edicích Česká řada a Světová knihovna.
Article
5
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2004, č. 15/16, s. 215-219
Annotation: Glosy o literárních cenách a recenze knihy P. Brycze.
Article
6
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2003, č. 13/14, s. 209-210
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 14, 2004, č. 1, 15. 1., s. 11-13
Annotation: Rozhovor o nakladatelské produkci obnoveného Odeonu; s úvodní biografickou poznámkou (s. 11).
Article
8
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 5 (19), 2000, č. 2, únor, s. 8-10
Annotation: Rozhovor s novým šéfredaktorem obnovujícího se Odeonu (nakladatelskou značku převzala společnost Euromedia Group, společnost Bertelsman AG).
Article
9
In: Rodina a škola. -- ISSN 0035-7766. -- Roč. 46, 2000, č. 4, s. 23
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem o obnově značky Odeon a edičním plánu.
Article
10
In: Knihy. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 10, 2000, č. 23, 19.-25. 6., s. 6
Annotation: Redakční rozhovor s šéfredaktorem obnoveného Odeonu J. J.
Article
11
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2002, č. 11/12, s. 166
Annotation: Recenze.
Article
12
In: K Revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2000, č. 6/7, s. 7
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
13
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2000, č. 7/8, s. 57-58
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 1, 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 1999, č. 5/6, s. 68-69
Annotation: Recenze románu, který je přístupný jen na internetu (http://město.avu.cz).
Article
16
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2001, č. 9/10, s. 156
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 4, květen, s. 16-17
Annotation: Recenze; srovnání s prvotinou T. B. Indiánský běh (2., rozšířené vyd., Praha, Grafoprint 1992).
Article
19
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 6, červenec/srpen, s. 11-12
Annotation: Literární portrét; charakteristika dosavadních osmi básníkových sbírek.
Article
20
In: Labyrint. -- R. 1994, č. 7, září, s. 17
Annotation: Recenze.
Article