By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 37-48
Annotation: Studie se zabývá bohemikálním biblickým dramatem "Historia duchovní o Samsonovi"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 48).
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 613-618
Annotation: Recenze knihy vycházející z autorovy disertace věnované E. Campionovi.
Article
3
4
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 122, 1999, č. 3/4, s. 207-215
Annotation: Soupis 66 dramatických textů z let 1724-1745.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 14, 2003, č. 1, březen, s. 15-27
Annotation: Studie (zkrácená verze diplomové práce obhájené na katedře divadelní vědy FF UK v únoru 2002); s kapitolami Učitelé na novoměstské koleji...
Article
6
In: Pomezí Čech a Moravy. -- Sv. 4, 2000, s. 153-166
Annotation: Studie s částmi: Technika komiksu a jeho jazyk, Komiks ve Francii a vznik Asterixe, Asterix jako spojení umělého světa příběhu, antiky a moderní...
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 21, 2010, č. 3, [prosinec], s. 38-45
Annotation: Studie; původní verze otištěna v sborníku Divadlo náboženství svět (2007).
Article
9
10
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 48, 2006, č. 1/2, s. 50-52
Annotation: Životopisný portrét teatroložky E. Stehlíkové u příležitosti jejích 65. narozenin.
Article
11
In: Auriga. -- ISSN 1211-3379. -- Roč. 50, 2008, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 26, 2011, č. 1, s. 117-130
Annotation: Studie o dramatické tvorbě členů jezuitského řádu; s oddíly Autocitace; Dobře napsaná zápletková hra (Amor Astraeae victima); Dva příklady...
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 27, 2016, č. 2, s. 133-149
Annotation: Studie srovnává tři jezuitské hry z první poloviny 18. století od tří autorů, kteří zpracovali stejnou předlohu. Příběh tří bratrů, kteří...
Article
14
In: Cornova. -- ISSN 1804-6983. -- Roč. 4, 2014, č. 1, s. 21-30
Annotation: Studie ukazuje na jezuitských školských hrách z 1. poloviny 18. století, jejichž námětem je věrné přátelství, že barokní drama ve skutečnosti...
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 4, s. 177-184
Annotation: Studie věnovaná biblickým školním hrám v českých zemích v 16. století srovnává zachované české texty s jezuitskou produkcí.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 6, prosinec, s. 827-848
Annotation: Studie má být prvním krokem k reflexi pojmu "humanistické drama", která dle autorky v české teatrologii dosud chybí. Autorka studie vychází z...
Article
18
by Jacková, Magdaléna, 1976- xx0014063{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011.
Annotation: Monografie vycházející z disertační práce obhájené roku 2010 na FF UK; - s Úvodem (s. 8-11) a s kapitolami: Literatura a prameny (s. 12-22, s...
Book
19
In: Theory and practice in 17th-19th century theatre : sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage. -- ISBN 978-963-496-129-1. -- S. 9-19
Annotation: Studie představující různé způsoby, jak autoři v raném novověku při dramatizaci přistupovali k biblické látce - od celkem přesného převedení...
Book Chapter
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 45-62
Annotation: Text je první zveřejněnou zprávou o literární pozůstalosti divadelního historika J. Vondráčka. Autorky na několika příkladech ukazují badatelský...
Article