By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 10, prosinec, Recenzní příloha, s. XIII-XIV
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 21, 10. 12., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 23-30
Annotation: Studie nabízí obecnou úvahu o mytologizacích českých dějin, s důrazem na období protektorátu.
Article
5
6
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná prof. Rudolfu Šrámkovi k významnému životnímu jubileu; - mj. s oddílem Vlastní jména v literárním textu (s....
Book
7
Annotation: Sborník příspěvků z konference; - s oddíly: Podoby násilí dříve; Mezi válkami; Válečná apokalypsa a její daleké dozvuky; O násilí v literatuře...
Book