By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 157-158
Annotation: Medailon překladatele a germanisty O. Fischera ke 130. výročí jeho narození.
Article
2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 10, 1999, č. 2, červen, s. 54-55
Annotation: Referát o mezioborovém sympoziu.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 20, 26. 11., s. 3
Annotation: Poznámka o přednášce Adolfa Scherla o nejstarších dějinách divadelní cenzury v Čechách 1770-1848 v Praze 31. října 2013.
Article
6
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 245-254
Annotation: Interpretační studie sleduje literární obraz vlasti ve hře F. Turinského.
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 1, březen, s. 66-69
Annotation: Recenze bibliografie, zachycující též německojazyčné časopisy z Čech a Moravy.
Article
8
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 21, 2013, Heft 1/2, s. 205-213
Annotation: Stať informuje o konferenci pořádané u příležitosti 130. výročí narození O. Fischer ve dnech 20-22. 5. 2013 v Praze. Dále se věnuje osobě...
Article
9
by Jakubcová, Alena, 1960- xx0020460{{{}}}}
Published Praha : Divadelní ústav : Academia, 2007.
Other Authors: '; ...Jakubcová, Alena, 1960- xx0020460...
Annotation: Lexikon obsahující 382 hesel (mj. dramatiků, libretistů a anonymních dramatických děl) zpracovává dějiny divadla na území českých zemí od...
Book
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 45-62
Annotation: Text je první zveřejněnou zprávou o literární pozůstalosti divadelního historika J. Vondráčka. Autorky na několika příkladech ukazují badatelský...
Article
13
Annotation: Chronologicky řazený výbor z kritických textů o divadle z let 1844-1860 roztroušených v českém a německém tisku (přítomný výbor obsahuje...
Book
14
Annotation: Kolektivní monografie vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy, mapuje obraz divadleního života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 17....
Book
15
Obsah knihy
Annotation: Almanach sledující významné momenty z historie Stavovského divadla, počínaje představami jeho stavebníka hraběte Nostice, přes vícejazyčné...
Book
16
Annotation: Publikace vydaná ke 180. výročí premiéry hry Fidlovačka se zabývá dobovým a společenským kontextem vzniku hry, analýzou textu a vybraných...
Book
18