By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 7
Annotation: Sloupek o Legendě o sv. Kateřině a také o postavě tety Kateřiny z románu Z. Jirotky "Saturnin".
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 4, 12. 2., s. 31
Annotation: Recenzní glosa. Autor připomíná též esej L. Staňka "Tohle slunce budeme proklínat : o povaze environmentální lyriky" (in: A2, roč. 15, 2019,...
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 20, 26. 9., s. 7
Annotation: Sloupek o hodnocení Čechů a ostatních národností (zejména Němců, resp. Germánů) v tak řečené "Dalimilově kronice".
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 15, 17. 7., s. 7
Annotation: Sloupek o ezopských bajkách, jejich recepci v českých zemích a o Ezopově životopisu, který se v průběhu 16. století šířil i českými zeměmi...
Article
6
7
In: Sto písní o Marii : Toledský kodex Cantigas de Santa Maria krále Alfonse X. Učeného. -- ISBN 978-80-7308-942-9. -- S. 37-89
Annotation: Komentář zpěvníku popisuje jednotlivé písně a představuje je v kontextu dobové středověké morálky a kultury.
Book Chapter
8
In: Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. -- ISBN 978-80-86890-92-0. -- S. 233-245
Annotation: Příspěvek srovnává dva staročeské rytířské eposy adaptované ze středohornoněmeckých originálů.
Book Chapter
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 6, 14. 3., s. 35
Annotation: Komentář ke spolupráci V. Cílka a D. Landy.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 6, červen, s. 51-52
Annotation: Referát o udílení cen a o následném semináři o překládání vulgarismů.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 26, 18. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 18, 25. 4., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasovém cyklu o ctnostech ve středověké literatuře, který bude od 2. 5. vysílán na ČRo Vltava.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 13, 22. 6., s. 4
Annotation: Recenze sebraných spisů J. Demla.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 14, 7. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 29. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 98-107
Annotation: Cílem studie je dokázat, že již v rámci vernakulární kurtoazní literatury (a to její nejstarší odnože, okcitánsky psané trubadúrské poezie)...
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 17, 19. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 26, 20. 12., s. 18-19
Annotation: Esej, ve které autor hledá průniky mezi knihou J. Bunyana "Poutníkova cesta" a knihou J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce".
Article