By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou. -- S. 9-25
Annotation: Editorova předmluva-komentář k antologii sešitových románů pro ženy z let 1937-1944 představuje historii žánru, jeho rysy, kritéria výběru...
Book Chapter
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 63-71
Annotation: Esej o románu M. Krausové-Holasové "Vesničko má pod horami", jehož název odkazoval k valčíku českého Němce J. B. Blobnera. Autor ve svém eseji...
Article
3
In: Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy. -- S. 9-26
Annotation: Editorova předmluva-komentář k antologii sešitových románů do kapsy určených mužskému publiku a vydaných v období let 1935-1944 představuje...
Book Chapter
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 556-569
Annotation: Studie o používání pojmu "literární kultura" v anglofonním literárněvědném kontextu vychází z knihy P. D. McDonalda, sleduje její metodologické...
Article
5
6
7
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 14, 2004, č. 4, 5. 4., s. 16-21
Annotation: Studie s kapitolami Geneze pravěku jako literárního tématu (o díle J. Vernea a slovníkové příručce K. Sklenáře), Tři evropské modely románové...
Article
8
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2004, č. 1, květen, s. 60-61
Annotation: Recenze; přetištěno z: Mladá fronta Dnes 19.12.2003, s. 10.
Article
9
10
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 13, 2006, č. 21, 22. 5., s. 97
Annotation: P. Janáček odpovídá na soubor anonymních, formalizovaných otázek.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 4, s. 119-128
Annotation: Recenze dvou studií J. Knapíka.
Article
12
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 35, 11. 2., s. B6
iDnes.cz [online]. -- 11. 2. 2002
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2002, č. 6, červen, s. 25
Annotation: Nekrolog.
Article
15
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 1, únor, s. 112-118
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 49, 2002, č. 5, s. 355-374
Annotation: Studie z projektu Dějiny české literatury 1945-1990; s kapitolami: Konkrétní skutečnost jako odraz světa ideí a mýtu; Opory budovatelské epiky...
Article
18
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 40, 2003, č. 3, květen/červen, s. 14-19
Annotation: V souboru Z přednášek 46. Šrámkovy Sobotky.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 256, 1. 11., s. 15
Annotation: O Drdově románové prvotině, publikované pod pseudonymem v ženském časopisu (1937), a inzerátové kampani tamtéž (březen-duben 1937); s mezititulky...
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 6, s. 21-24
Annotation: Studie o románu vycházejícím na pokračování v týdeníku Hvězda československých paní a dívek č. 16, 16.4.1937 - č. 39, 29.9.1937 a inzertní...
Article