By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 15
Annotation: Referát o monodramatu M. Štráfeldové (Malá scéna Divadla Na Palmovce, premiéra 25. 10. 2012) a o hře M. Františáka (Divadlo Kolowrat, 18. 5....
Article
3
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 36, 1953, č. 9/10, prosinec, s. 257-262
Annotation: Článek se zabývá specifickými jazykovými prostředky Julia Fučíka.
Article
4
by Janáčková, Jaroslava, 1930- jk01050748{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Výbor z kratších statí J. Janáčkové publikovaných v obtížně dostupných časopisech nebo sbornících, doplněný o příspěvky dosud netištěné;...
Book
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 6, prosinec, s. 936-941
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divá Bára a jiné dívky na útěku. -- s. 239-[245]
Annotation: Doslov k výboru z povídek (Divá Bára; Čtyry doby; Dobrý člověk; Chyže pod horami; Cesta z pouti); - s Ediční poznámkou.
Book Chapter
7
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 41, 15. 11., s. 10
Annotation: Medailon autorky a recenze románové reedice.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 4, s. 493-517
Annotation: Studie mapující ve světle "nových pramenů a souvislostí" (rané deníkové zápisky S. Podlipské, dopisy S. Podlipské K. Světlé) peripetie vztahů...
Article
9
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 108-109
Annotation: Příspěvek napsaný pro jubilejní sborník A. Sticha se vrací k jubilantovým textům: Sabina - Němcová - Havlíček. Textologický a stylistický...
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 11, 14.-20. 3., s. 20
Annotation: Rozhovor; v rubrice Host do domu (podle stejnojmenného rozhlasového pořadu).
Article
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 94, 13. 5., příl. Víkend, č. 19, s. 12-17
Víkend. -- 13. 5. 2005
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 25, 30. 1., s. C8
Annotation: Rozhovor k vydání.
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 27, 9. 2., s. 9
iHned.cz [online]. -- 9. 2. 2004
Annotation: Rozhovor s editorkou.
Article
14
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2003, č. 3, 27. 1., s. 8
Annotation: Odpověď v anketě.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 175, 29. 7., příl. Kavárna, s. D1, D3
Annotation: Portrét K. Havlíčka Borovského, polemický vůči publicistické demystifikační praxi přítomné v interpretacích Havlíčkovy situace v době...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 218-227
Annotation: Studie, spojující analýzu jednoho dopisu B. Němcové (J. Němcovi, z 13. 6. 1857) s připomenutím dobové pražské pověsti o zkázonosné kometě.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 149-150
Annotation: Recenze audionahrávky.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 111-112
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2000, s. 175-183
Annotation: Studie, zejména o vlivu českých a moravských mladohegelovců na autorku Babičky.
Article