By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 66, 22. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 82, 9. 9., s. 3
Annotation: Zpráva o výročí úmrtí J. Vrchlického.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 163, 15. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 76-82
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 145-146
Annotation: Článek rozebírá motiv vojenství ve sbírkách J. Šotoly, M. Floriana, P. Kohouta a I. Štuky.
Article
6
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 3, 20. 3., s. 42-43
Annotation: Stať charakterizuje tvorbu B. Němcové.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 366-369
Annotation: Esej k 50. narozeninám básníka Viléma Závady.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 82-86
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 3, s. 304-308
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 473-477
Annotation: Studie shrnující závěry II. sjezdu Svazu československých spisovatelů zaměřená na polemiku o ideově estetických otázkách soudobé básnické...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1086-1089
Annotation: Stať o československé poezii s tematikou Sovětského svazu.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 473-478
Annotation: Studie o lidové slovesnosti a slovenských lidových baladách.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1322-1325
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 14, 3. 4., s. 318-319
Annotation: Polemika s článkem Miloše Vacíka (Tvorba 23, 1958, č. 7, 13. 2., s. 148-149).
Article
15
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 572-575
Annotation: Studie o začínajících básnících a prozaicích zabývající se především realismem v jeich tvorbě a otázkou lyrického subjektu.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 290, 30. 11., s. 2
Annotation: Stať se věnuje Šaldově recepci J. Nerudy.
Article
17
In: Český život. -- Roč. 2, 1948, č. 1, s. 7
Annotation: Medailon V. Dyka.
Article
18
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 106-108
Annotation: Autor referuje o třech prozaických dílech (dvě z nich z havířského prostředí).
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 106-107
Annotation: Autor se zamýšlí nad sbírkou O. Mikuláška "První obrázky".
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 1, říjen 1956, s. 3-5
Annotation: O poezii J. V. Sládka určené dětem.
Article