By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 78-85
Annotation: Rozhovor J. Mlejnka s básníkem J. Janatkou, mj. o normalizaci a vztahu lékaře k poezii, připojena báseň (s. 85) a bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 89-92
Annotation: Článek, v němž J. Janatka přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie V. Holan, V. Nezval, I. Blatný, I. Wernisch,...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 51, 1. 3., příl. Národní, č. 9, s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 23. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 81, 5. 4., s. 20
Annotation: Odpověď na anketní otázku; o rukopisném překladu Poundových Cantos od A. Kareninové.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 184, 9. 8., s. 20
Annotation: Souhrnná recenze šestnácti svazků edice redigované L. Chytilovou; v závěrečné části s titulkem Bez pečeti nezbytnosti o několika původních...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 19, 14. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 37, 15. 9., s. 15
Annotation: Recenzní glosy: Fučík, Bedřich, Píseň o zemi; P. Borchovec, Ochoz.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 49, 8. 12., s. 15
Annotation: Jedna z recenzních glos; dále mj. o románu: Filip Ota, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, Praha, Český spisovatel 1994.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 40, 3. 10., s. 4
Annotation: Fejeton o současné a nedávné literární kritice.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 43, 24. 10., s. 4-5
Annotation: O fascinaci autora, a potažmo celé meziválečné avantgardy, sovětským režimem.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 28, 16. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 51/52, 24. 12., s. 13
Annotation: Recenze, zmiňující mj. starší překlady J. Hanče.
Article