By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 11. 6., s. 11
Annotation: O publicistických pořadech z rozhlasového archivu ze 60. let.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 23, 28. 5., s. 11
Annotation: O rozhlasových mystifikacích O. Wellese z r. 1938 a J. Grmely z r. 1930.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 28, 2. 7., s. 11
Annotation: Poznámka o B. Zelenkovi a jeho rozhlasových fejetonech a o roce 1968 v Českém rozhlase.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 9, 19. 2., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasových pořadech s pamětníky slavných osobností, mj. s knihovníkem T. G. Masaryka.
Article
5
In: Praktický lékař. -- ISSN 0032-6739. -- Roč. 85, 2005, č. 4, 25. 4., s. 247-248
Annotation: O Myslbekově čtyřicetiletém zápase s Ménierovou chorobou.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 31. 7.-6. 8., s. 20
Annotation: O milostné korespondenci J. Haška a J. Mayerové zařazené do rozhlasového cyklu Rok v dopisech.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 44, 30. 10.-5. 11., s. 15
Annotation: O výtvarné fixaci Máchovy podoby.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 24. 6., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s dramaturgyní televizní revue ze světa kultury a umění Salón český.
Article
9
In: Rok v dopisech 1. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva k prvnímu ze dvou dílů knižní podoby stejnojmenného rozhlasového cyklu (vysílaného na stanici ČRo 3 - Vltava v roce 2006; zde je zachyceno...
Book Chapter
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 29, 12. 7., s. 16-17
Annotation: Nekrolog autorky rozhlasově zpracovaných deníků z let 1934-1995 (desetidílný Deník paní Zdeny, vysílaný v roce 2008).
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 47, 11. 11., s. 11
Annotation: O Františku Gelovi jako reportéru z norimberského procesu.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 25. 11., s. 11
Annotation: Poznámka o tradici vánočních stromů v centrech měst, spojených s charitativními akcemi, kterou inicioval Rudolf Těsnohlídek v Brně roku 1923.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 42, 8. 10., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasových rozhovorech s Janem Werichem při jeho návratu do vlasti r. 1945 a Jiřím Voskovcem v USA r. 1963.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2010, č. 9, 23. 2., s. 11
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu J. Smetanové ze zápisků Masarykova tajemníka A. Schenka.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 39, 18. 9., s. 8
Annotation: Článek shrnuje historii Rukopisů u příležitosti vzniku rozhlasového dokumentu "Záhadný rukopis", jehož čtyři díly budou odvysílány na ČRo...
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 11, 13.-19. 3., s. 20
Annotation: Komentovaný přetisk dopisů Zd. Braunerové A. Chittusimu z 29. 1. 1879 a V. Mrštíkovi z února 1896; v rubrice Rok v dopisech.
Article
17
In: Nemám žádné jméno. -- S. 5
Annotation: Předmluva syna D. Hilarové k jejímu terezínskému deníku; - s uvedenými doprovodnými texty (věnujícími se sporu s nizozemskou spisovatelkou M....
Book Chapter
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 51, 18.-24. 12., s. 20
Annotation: Komentovaná montáž úryvků z dopisů, mj. Antonína Zemana vnukovi I. Olbrachtovi z roku 1910, J. Ortena V. Fingerové z roku 1938, F. Šrámka Miroslavě...
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 18, 21. 4., s. 16-17
Annotation: Komentovaný výběr ukázek z právě vycházejícího druhého dílu autorčiny dopisové antologie.
Article
20
In: Potkával jsem lidi. -- s. [155]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi k souboru jeho rozhovorů z let 1999-2007, mj. s uvedenými osobnostmi (s jejich stručnými biogramy a fot.).
Book Chapter