By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 33, 2003, č. 69/70, s. 150-193
Annotation: Lingvistická studie o Tannerově vlastním překladu z latiny do češtiny.
Article
4
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 436-448
Annotation: Referát z konference.
Article
5
In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. -- ISSN 0084-0041. -- Band 47, 2001, s. 195-203
Annotation: Jazykový rozbor kázání "Divotvorné vítězství medotekoucího učitele a claravallenského opata sv. Bernarda nad hrůzyplnou smrtí" (součást...
Article
6
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 82, 1999, č. 3, s. 139-146
Annotation: Jazyková analýza cestopisu D. V. vycházející z edice Č. Zíbrta k 2. českému vyd. (spis vyšel poprvé polsky v roce 1638, téhož roku česky,...
Article
7
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 55, 1986, č. 2, s. 107-108
Annotation: Recenze edice listů: Rožmberka Perchta z.
Article
8
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 38, 2008, č. 80, s. 94-107
Annotation: Rozbor kázání Vale, aneb poslední žehnání a loučení a kázání Humilitas exaltata et virtus coronata.
Article
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 215-220
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 37, 2007, č. 77/78, s. 117-124
Annotation: Studie o čtvrté části spisu J. Plachého Feruse věnované Americe.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 68, 2017/2018, č. 4, s. 199-200
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 239-241
Annotation: Nekrolog bohemistky J. Alexové.
Article
13
by Janečková, Marie, 1949- xx0006779{{{}}}}
Published Praha : Arsci, 2009.
Annotation: S Úvodem (s. 5-17) a se studiemi: Postupné pronikání fonologických změn do tisku barokních textů (s. 19-62); Tisk, pravopis a hláskosloví barokního...
Book
14
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 89, 2006, č. 4, s. 213-215
Annotation: Referát o jednotlivých příspěvcích.
Article
15
Annotation: Kolektivní monografie se soustředí na jazyk českých barokních kázání, na jeho slovní zásobu, slovotvorbu, sémantiku, funkci slovesných časů...
Book
16
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá barokní texty a především konceptuální kázání (zejména ta od Ondřeje Františka Jakuba de Waldta) z hlediska...
Book
17
by Alexová, Jarmila, 1958-2011, Jaklová, Alena, 1951-, Janečková, Marie, 1949- xx0006779{{{}}}}, Junková, Bohumila, 1949-
Published České Budějovice : Katedra bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2000.
Annotation: Sborník studií reprezentujících druhou část řešení fakultního vědeckého úkolu K jazyku a stylu českých barokních textů se vztahem k jižním...
Book
18
Annotation: Kolektivní monografie; s Úvodem (s. 5-7) a uvedenými studiemi; - s Ediční poznámkou (s. 216); s Rejstříkem kázání v de Waldtově souboru Chválořeč...
Book
20
Annotation: Sborník studií reprezentujících první část řešení fakultního vědeckého úkolu K jazyku a stylu českých barokních textů se vztahem k jižním...
Book