By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 207-218
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Dáma" F. Švantnera. Autorka se soustřeďuje na otázky autenticity románového textu a použité...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 461-471
Annotation: Studie se věnuje analýze povídky "V súmraku" M. Urbana. Autorka věnuje pozornost různým vydáním Urbanových povídek, odkazům na ruskou literaturu...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 433-447
Annotation: Studie o novele "Olovený vták" M. Figuli v kontextu dobové literární produkce a historicko-sociálního pozadí. Autorka se soustřeďuje na určení...
Article