By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 146-154
Annotation: Studie srovnává Topolův a Dragománův román především z hlediska postavení, které hlavní hrdina zaujímá vůči velkým dějinám.
Article
2
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 2, s. 143-147
Annotation: Recenze.
Article
3
4
online
In: Porównania. -- ISSN 1733-165X. -- R. 2012, č. 11, s. 265-[276]
Annotation: Studie o filozofii cestování a poznávání prostoru v cestopisech K. Čapka a S. Máraiego. Autorka se soustřeďuje na otázky vzdoru proti masové...
Article
5
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 42-50
Annotation: Studie pojednávající o románu "Žert" M. Kundery a jeho filmové adaptaci. Autorka na příkladu těchto děl charakterizuje způsoby, jakými totalitní...
Article
6
online
In: Slavia Occidentalis. -- ISSN 0081-0002. -- Roč. 73, 2016, č. 2, 2018, s. [33]-44
Annotation: Studie o literární tvorbě M. Kundery jako prostoru fungování paměti a stálé interpretace a reinterpretace existenciální situace člověka. Autorka...
Article
7
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 113-167
Annotation: Studie především o čase a prostoru ve zkoumaných dílech.
Article
8
9
10
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 21, 2018, č. 1, s. 63-72
Annotation: Výklad Kunderova románu "Život je jinde", založený na konceptech "držky" a "zadničky" z Gombrowiczova románu "Ferdydurke".
Article
12
13
In: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. -- ISBN 978-80-210-7846-8. -- R. 2015, s. 44-52
Annotation: Studie zejména srovnává zobrazení Podkarpatské Rusi v obou románech; otištěno již v předchozím ročníku sborníku.
Book Chapter
14
by Janiec, Agnieszka, 1980- mzk2011665821{{{}}}}, Mareček, Zdeněk, 1956-, Viret, Patrick
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016.
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
15
by Bariaková, Zuzana, Chrobák, Jakub, 1974-, Janiec, Agnieszka, 1980- mzk2011665821{{{}}}}
Published Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011.
Annotation: Soubor studií; - mj. s uvedenými texty; se seznamem autorů studií (s. 366-367).
Book
16
by Janiec, Agnieszka, 1980- mzk2011665821{{{}}}}, Mareček, Zdeněk, 1956-, Viret, Patrick, Winter, Astrid, 1966-
Published Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015.
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
17
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book
18
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje otázkám slavistického výzkumu a klade otázky po jeho identitě a vývoji; s ohledem na různorodost metod a subdisciplín...
Book
19
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; - mj. s uvedenými příspěvky.
Book
20
Annotation: Sborník sylabů přednášek a besed, doplněný o vybrané eseje studentů z minulých LŠ a reflexe studentů na téma Brno; mj. s uvedenými příspěvky.
Book