By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 2. 2019
Annotation: Úvaha o esejistické knize italského spisovatele a slavisty A. M. Ripellina "Magická Praha", jež byla proslovena 21. 4. 1993 na konferenci věnované...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 67, 2019, č. 3, červenec, s. 406-414
Annotation: Úryvek z autobiografického textu vychází jako součást bloku příspěvků věnovaných památce M. Jankoviče; připojena ediční poznámka, v níž...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 64-72
Annotation: Polemika s článkem P. Fidelia Hledá se poesie (Kritický sborník 1996, č. 1), kriticky zaměřeném na esej R. Jakobsona Co je poesie? z první poloviny...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 737-754
Annotation: Recenzní studie k výboru z prací literární teoretičky H. Schmidové.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 508-509
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 675-682
Annotation: Úvaha o pojmu "otevřenosti" "díla" či "textu", inspirovaná podněty T. W. Adorna a U. Eca. Text vychází z přednášky (8. 6. 2004) na kolokviu...
Article
8
by Jankovič, Milan, 1929-2019
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Výbor ze starších, vesměs publikovaných studií, s oddíly: Dílo jako dění smyslu (s. 9-100); Nesamozřejmost smyslu (s. 101-185, se studiemi:...
Book
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 21, 15. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínka.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 5, říjen, s. 728-736
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 120-128
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 64, 2003, č. 2, květen, s. 81-87
Annotation: Studie o koncepcích W. Isera a zejména P. Ricoeura.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 279-288
Annotation: Analýza pozdních textů B. Hrabala (počínaje Kouzelnou flétnou z ledna 1989), pohybujících se na území žurnalistiky; autor trvá na tom, že...
Article
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 208-219
Annotation: Studie, věnována Sládkovu básnickému cyklu Písně smuteční jako osobitému rozvinutí tradičního žánru, včetně odkazů k dosavadním interpretacím...
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 242-248
Annotation: Studie vychází ze stati J. Patočky Umění a čas a z přednášky P. Ricoeura Vyprávění, metafora a teorie interpretace.
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 4, s. 339-365
Annotation: Zkrácená verze kapitoly pro Poetiku literárního díla 20. století, vznikající v ÚČL AV ČR, s kapitolami: První zastavení: Stará vlast; Druhé...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 19. 10., s. 1, 4
Annotation: Rozbor textů z posledního oddílu sbírky E. Juliše Nová země; jde o úryvek ze stati pro kolektivně připravovanou Poetiku literárního díla 20....
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 451-465
Annotation: První část studie pro připravovanou Poetiku literárního díla 20. století vycházející mj. z podnětů čapkovských studií J. Mukařovského.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 6, s. 582-595
Annotation: Studie o pracích W. Isera a P. Ricoeura.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 2, duben, s. 243-245
Annotation: Reakce na článek M. Špirita (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 24).
Article