By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dar světla. -- s. 53-60
Annotation: Doslov; s Ediční poznámkou (s. 61, s přehledem zařazení jednotlivých básní výboru do původních sbírek).
Book Chapter
2
In: Katolické noviny. -- ISSN 0231-7516. -- Roč. 41, 1989, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: K výročím (5. 1. 1879-10. 6. 1959); též o přátelství F. K. s: Baar Jindřich Šimon.
Article
3
In: Katolické noviny. -- ISSN 0231-7516. -- Roč. 41, 1989, č. 26, 25. 6., s. 6
Annotation: Jubilejní článek (5. 1. 1879-10. 6. 1959).
Article
4
In: Pastýř duší. -- S. 61-72
Annotation: Doslov k čtvrté knize z pětisvazkového výboru z básnického díla F. K. nazvaného Vzhůru povedu (I. : Nicovský magnifikat, II. : Všecka díla...
Book Chapter
5
In: Katolické noviny. -- ISSN 0231-7516. -- Roč. 40, 1988, č. 33, 14. 8., s. 6
Annotation: Výběr z Demlových dopisů: Kašpar František a z jeho knihy Moji přátelé.
Article
6
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 24.-30. 3., příl. Perspektivy, č. 7, s. 4
Annotation: Rozhovor je převážně věnován osudům kněze J. Jílka.
Article
9