By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tjeckiska och slovakiska röster. -- ISSN 1103-8977. -- R. 1994, č. 38/39, s. 17-59
Annotation: Úryvky z Janouchovy biografické knihy "Šel básník chudě do světa" (včetně faksimile dvou dopisů R. Jakobsona doporučujících udělení Nobelovy...
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 151-154
Annotation: Fejeton.
Article
3
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 11-14
Annotation: Rozhovor s F. Janouchem o Nadaci Charty 77, mj. o jejích finančních zdrojích nebo o konkrétních formách podpory československé nezávislé kultury...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 5, březen, s. 5-8
Annotation: Dopis šéfredaktorovi Rudého práva Z. Hořenímu v reakci na pomlouvačné články o Chartě 77, Nadaci Charty 77 a dalších organizacích. Janouch...
Article
5
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 13, 1987, září, s. 37-44
Annotation: Úvaha o knihách, knihovnách a jejich cenzorech je koncipována jako osobní vyznání vášnivého čtenáře a zároveň vlastníka rozsáhlé knihovny;...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 46, 16. 11., s. 57
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 20, 1. 12., s. 3
Annotation: O Ceně Jaroslava Seiferta.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 18, 22. 1., příl. Salon, č. 351, s. 4
Annotation: O malíři, který žil před válkou v Praze a později ve Švédsku.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 20-23
Annotation: Rozhovor o ceně Jaroslava Seiferta a o práci Nadace Charty 77 v exilu.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 26, 31. 1., s. 10
Annotation: O její podpoře nezávislých kulturních iniciativ v Československu.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Ohlas na článek P. Kohouta (Právo 29. 1. 2002); týká se pomníku Charty 77.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 32, 2002, č. 4, s. 35-36
Annotation: Vzpomínka.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 1, 4
Annotation: Nobelova cena; o ohlase jejího udělení doma a v zahraničí 11. 10. 1984 a politickém kontextu. S otištěnými archivními dokumenty a dopisy.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 24, 1994, č. 6, s. 112-115
Annotation: Nobelova cena; komentované úryvky z úředních politických dokumentů osvětlujících pozadí udělení ceny.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 7, 16. 2., s. 2
Annotation: K otištěným úryvkům z jeho Pamětí (LtN, č. 3-5), přel. a upr. Tosek Vladimír. - O jejich cizojazyčných vydáních, ed. F. Janouch, a neuskutečněném...
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 305, 30. 12., s. 11
Annotation: K jeho stížnosti na okolnosti udělení ceny Cena Jaroslava Seiferta.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 197, 24. 10., s. 7
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; o vzniku, stanovách a dosavadních laureátech.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 1, 1990, č. 20, 14. 8., s. 46-47
Annotation: Citováno z rozhovorů a vzájemné korespondence, kterou vedli s Beckettem F. Janouch a Havel Václav.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 55, 7. 3., s. A12
Annotation: Komentář k plánovanému zvýšení DPH na knihy.
Article
20
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 20, 2011, č. 1, leden, s. 36-41
Annotation: Rozhovor s jaderným fyzikem.
Article