By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 13. 12. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 25. 4., s. 20
Annotation: O filozofických, politických a sociálních souvislostech odporu K. H. Máchy k převládající dobové estetice a o bezprostředních ohlasech Máje.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 10-11
Annotation: Esej o úloze básníka ve společnosti.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 8, 21. 2., s. 20-21
Annotation: Rozhovor o literárních vzorech V. J., jeho tvorbě, smyslu poezie apod.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 31, 1. 8., s. 17-18
Annotation: Esej o "nutkavé potřebě psát verše" a rozpoznání skutečné básně.
Article
7
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 48, 2. 12., s. 3
Annotation: Úvaha o postavení současné české literatury.
Article
8
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 48, 26. 11., s. 1
Annotation: Úvaha; s poznámkou Předneseno na pracovním setkání členů Unie českých spisovatelů 20. 11. 2004.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2003, č. 46, 26. 11., s. 12
Annotation: Diskusní příspěvek o stavu české kultury.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 23, 7. 6., s. 3
Annotation: Medailon.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 6, 2000, č. 30, 28. 7., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
12
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 4, [19. 4.], s. 2
Annotation: Nekrolog básnířky a překladatelky ve věku 88 let.
Article
14
15
In: Česká politika. -- Roč. 1, 1990, č. 1, 10. 7., s. 10
Annotation: Rozhovor o 4. kongresu Evropského sdružení spisovatelů, umělců a vědců (UESA) v lombardském městě Crema na téma Modely vesmíru a modely poezie.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 50, 11. 12., příl. Kmen, č. 50, s. 4-5
Annotation: O vodňanském období J. Z.; reminiscence vyvolané výstavami fotografií Borise Procházky.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 7, červenec, s. 140
Annotation: Referát.
Article
18
In: Listy Klubu přátel poezie : jaro 1983. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1982, listopad, s. 16
Annotation: U ukázky z připravované sbírky.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 38, 18. 9., příl. Kmen, č. 38, s. 3
Annotation: O svých setkáních s F. H.
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 37, 1981, č. 189, 12. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor o jeho poezii.
Article