By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 38-42
Annotation: Článek o dějinách knihy psané kolektivem autorů-recesistů "Jedem do Bodele" a plánu jejího vydání v nakladatelství Sixty-Eight Publishers.
Article
2
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 8, srpen, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 31
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailonek V. Vančury.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Článek o knižním trhu, síti nakladatelství a knihkupectví za první republiky.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailon V. Nezvala.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 266, 15. 11., s. 20
Annotation: Medailonek J. Demla.
Article
9
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 9, září, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 11, listopad, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Dílo III. Překlady. -- S. 349-375
Annotation: Ediční poznámka.
Book Chapter
12
13
14
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 10, říjen, příl. Biblio, s. 9
Annotation: Úvaha o knihbudkách.
Article
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 6-7
Annotation: Rozhovor s literárním historikem, kritikem a básníkem M. Jarešem; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 7).
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 25, 4. 12., s. 22-23
Annotation: Básně a komiksový strip "Zlá ovce".
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 180-187
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi V. Petríka na téma slovenské detektivní literatury. Autor se v druhé části studie zaměřuje na literární...
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 264-265
Annotation: Recenze prvních dvou svazků Rukopisů z Nag Hammádí, jejichž vydání považuje autor za mimořádný počin, který zasluhuje pozornost literárních...
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 19, 15. 11., s. 15
Annotation: Recenze. Připojen soupis sbírek různých autorů vydaných v poslední době.
Article