By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 9, 4. 3., s. 9
Annotation: Recenze románu o J. Husovi.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 342, 11. 12., s. 4
Annotation: Úvaha na téma vyjádřené stránkovým nadtitulkem.
Article
3
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1958, č. 1, s. 7-14
Annotation: Pokračování ankety o stavu soudobé české prózy z Nového života roč. 1957, zodpovídají Milan Jariš, Jozef Bžoch, Arnošt Vaněček a Jan Trefulka.
Article
5
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 3, březen, s. 11-12
Annotation: Báseň k úmrtí J. V. Stalina.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 18, 30. 4., s. 9
Annotation: O zasedání sekce dramatiků Svazu čs. spisovatelů na Dobříši 19. - 23. 4., hodnotícím dramata O. Šafránka, O. Daňka, J. Procházky a M. Stehlíka.
Article
8
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, listopad/prosinec, s. 37-39
Annotation: Ukázka z knihy M. Jariše je uvedena informací o autorovi a díle.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 3
Annotation: Příspěvek v autobiografické anketě; datováno Trhová Kamenice, 29. 3. 1955, se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 2
Annotation: Medailon B. Němcové.
Article
12
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 54, 8. 4. 1949, s. 426-247
Annotation: Stať se věnuje koncepci časopisu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 52, 24. 12., s. 7
Annotation: Článek kárající V. Nezvala za jeho oslavný článek k 75. výročí narození G. Apolllinaira.
Article
14
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 30, 22. 7., s. [1]
Annotation: Úryvek z předmluvy M. Jariše k dílu H. Fanty.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 2, 10. 1., s. 3
Annotation: Báseň; datováno Praha, 5. 1. 1953.
Article
16
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1951, č. 1, 7. 1., s. 15-17
Annotation: Životopisná stať.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 66, 25. 7., s. 1
Annotation: Báseň.
Article