By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 4
Annotation: Reakce na recenzi Seifertovy Přilby hlíny od J. Janů (Svobodné noviny, 1. 12. 1945), který zde vysvětluje název sbírky odkazem na Jiráskovy Staré...
Article
2
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [1]
Annotation: Autor komentuje psaní biografického románu o B. Němcové.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 45, 7. 11., s. [4]
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 11, listopad, s. 518-519
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 88, 1973, č. 112-148, 12. 5.-23. 6., příl. Čtení na konec týdne, s. 3
Annotation: Ukázky z rukopisu vzpomínkové knihy Dvacet roků (Vzpomínky z let 1945 - 1965).
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 88, 1973, č. 286, 1. 12., příl. Čtení na konec týdne, č. 48, s. 5
Annotation: Vzpomínka na návštěvu Sovětského svazu.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 148, 22. 6., s. 4
Annotation: K zřízení památníku B. V. v Lipníku nad Bečvou.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 22, 27. 1., s. 5
Annotation: K 70. narozeninám 27. 1.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 38, 12. 2., s. 5
Annotation: Vzpomínky.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 213, 5. 9., s. 4
Annotation: K 60. výročí úmrtí 5. 9.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 264, 10. 10., s. 5
Annotation: K obsahu prvého čísla, věnovaného J. M.; redaktorem časopisu je L. K.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 206, 1. 9., s. 5
Annotation: K 25. výročí.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 257, 29. 10., s. 3
Annotation: K 150. výročí narození.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 86, 1971, č. 101, 30. 4., s. 5
Annotation: Vzpomínka syna na otce; k 25. výročí úmrtí V. K. J.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 44, 21. 2., s. 4
Annotation: Sloupek.
Article
16
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 85, 1970, č. 144, 20. 6., s. 4
Annotation: Vzpomínka k 40. výroíí úmrtí 21. 6.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 84, 1969, č. 257, 1. 11., s. 6
Annotation: Vzpomínky na brněnský literární život mezi dvěma válkami; též o díle Č. J.
Article
18
by Jeřábek, Čestmír, 1893-1981 jk01051518{{{}}}}
Published Brno : Krajské nakladatelství, 1961.
Annotation: Beletristicky psané vzpomínky na rušný literární život mezi dvěma válkami.
Book
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 5, 1961, č. 6, červen, s. 260-263
Annotation: Vzpomínka z dětství.
Article
20
by Jeřábek, Čestmír, 1893-1981 jk01051518{{{}}}}
Published Praha : Československý spisovatel, 1968
Annotation: Životopisná novela o pobytu B. N. v Litomyšli v roce 1861.
Book