By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 15, 1960, č. [1], s. 225-232
Annotation: Biografická stať.
Article
4
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 223-224
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 4, s. 281-286
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 11, 2001, květen, příl. Rozpravy Milíře, s. [1-8]
Annotation: Studie o životopisném dramatu L. Kundery o J. Mahenovi, polemizující s recenzí V. Kudělky (Host [1963 ?], č. 6]; s úvodní poznámkou o 80. narozeninách...
Article
8
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 5, 1958, č. 8, srpen, s. 454-456
Annotation: Autor se zamýšlí nad básnickým almanachem "Máj" z r. 1858 v kontextu soudobého kulturního života.
Article
9
In: Věda a život. -- ISSN 0503-7506. -- Roč. 6, 1959, č. 9, září, s. 562-564
Annotation: Autor připomíná vztah K. Světlé a J. Nerudy.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 7, červenec, s. 317-318
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Bohové opouštějí zemi. -- s. 223
Annotation: Poznámka k 3. dílu historické trilogie Legenda ztraceného věku (poprvé 1939, toto vyd. vychází z posledního vyd. za autorova života v brněnském...
Book Chapter
12
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 85, 12. 4., s. 9
Annotation: Medailón ke stému výročí narození.
Article
13
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 189, 18. 8., s. 4
Annotation: Vzpomínka spisovatelova syna u příležitosti stého výročí narození Č. J.
Article
14
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 267, 13. 11., s. 5
Annotation: Medailón ke 40. výročí úmrtí (14. 11. 1952) literárního vědce.
Article
15
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 284, 3. 12., s. 5
Annotation: Medailón k 80. výročí narození.
Article
16
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 18, 1985, č. 1, s. 111-112
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 1, s. 86-89
Annotation: Recenze roč. 13-15, 1982.
Article
18
19
20
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 3, 12. 3., s. 196
Annotation: Recenze.
Article