By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 14. 10. 2008
Annotation: Rozhovor s nedávno odvolaným ředitelem Národní knihovny ČR; mj. o české literatuře, čtení, nové budově NK ČR a Ježkově politickém angažmá.
Article
2
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 22. 2. 2009
Annotation: Rozhovor o projektu stavby nové budovy Národní knihovny ČR, v souvislosti s úmrtím architekta vítězného projektu J. Kaplického. Navazuje na rozhovor...
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 19, 3. 10., s. 4
Annotation: Odpověď na otázku v pravidelné rubrice.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 49, 2. 12., s. 28-29
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 36, 2004, č. 45, 9. 11., s. 22
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce a poznámka o jejím autorovi.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 56, 8. 3., s. 9
Annotation: Krátký rozhovor o plánu získat v pařížské aukci fragment latinského překladu díla.
Article
7
8
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 156, 4. 7., příl. P'92 č. 27, s. 4
Annotation: Recenze; u otištěné ukázky z knihy.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 273, 20. 11., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání; mj. o rozpačitém ohlasu knihy v Německu.
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- R. 1992, č. 277, 25. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o konferenci Franz Kafka a Praha, kterou pořádá Goethe-institut v Praze; referáty mj. : Born Jürgen, Kroutvor Josef, Preisner Rio, Goldstücker...
Article
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 290, 10. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 6, 9. 1., příl. P'93 č. 1, s. 4
Annotation: Recenze; u otištěné ukázky z knihy.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 17, 20. 1., s. 5
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 43, 20. 2., s. 5
Annotation: K 100. výročí narození 19. 2.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 51, 1. 3., s. 5
Annotation: O besedě s I. K. v knihkupectví Čs. spisovatel 27. 2.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 79, 3. 4., s. 5
Annotation: O výstavě "19 knih Jaroslava Foglara" v Památníku národního písemnictví.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 89, 14. 4., s. 5
Annotation: O udělení výročních cen nakladatelství Albatros.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 110, 15. 5., s. 5
Annotation: Medailón k padesátinám 11. 5.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 112, 15. 5., s. 1
Annotation: Škvorecký Josef, Salivarová Zdena; úvodník o současné nakladatelské situaci a někdejší samizdatové praxi u příležitosti jejich návštěvy...
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 128, 2. 6., s. 5
Annotation: K nultému číslu časopisu publikujícího literární prvotiny.
Article