By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 42, 14. 10., s. 2
Annotation: Přetisk recenze J. Jedličky ze Svědectví č. 91 (listopad 1990, s. 278-279) k Urbánkovým 85. narozeninám 12. 10.
Article
2
by Jedlička, Josef, 1927-1990 jk01051416{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1993.
Annotation: Soubor kafkovských esejů (časopisecky vyšly v 60. letech).
Book
3
4
5
6
7
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 7, 9. 9., s. 32
Annotation: Esej; Švejk.
Article
8
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 8, 30. 10., s. 32
Annotation: O politické zneužitosti díla A. J. za první republiky a za stalinismu.
Article
9
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 89/90, jaro, s. 430-444
Annotation: Přetištěno ze Svědectví, č. 50, s. 309-322, 1975.
Article
10
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 277-278
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Svědectví. -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 23, 1990, č. 91, listopad, s. 278-279
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 22, 30. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o poezii J. Z. (datováno 5. 9. 1966); s úvodní poznámkou o Docela malém divadle v Litvínově v letech 1962-68.
Article
13
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 11, 29. 11., s. 32
Annotation: Kapitola z připravované knihy (původně rozhlasových) esejů České typy; o hrdinském typu v české literatuře.
Article
14
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 12, 31. 12., s. 32
Annotation: Esej.
Article
15
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 3, 1992, č. 1, 31. 1., s. 32
Annotation: Esej.
Article
16
In: Sursum. -- S. 103-106
Annotation: Doslov převzatý z 1. vydání (Nakladatelství České Budějovice 1967); s poznámkou vydavatele (s. 107).
Book Chapter
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 12, 26. 3.-1. 4., s. 1, 13
Annotation: Esej o okrajových zjevech v umění, též v české literatuře. Mj. o: Langer Josef Jaroslav.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 12, 1965, č. 7, červenec, s. 38-41
Annotation: O příčinách a rysech fragmentárnosti díla F. K.
Article
19
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 7, září, s. 23-25
Annotation: O povaze nejfrekventovanějšího tématu F. K.
Article
20
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 2, 1967, č. 9, březen, s. 60-62
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám.
Article