By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Antonín Jelínek

Antonín Jelínek (born 4 November 1956) is a Czech wrestler. He competed in the men's Greco-Roman 52 kg at the 1980 Summer Olympics. Provided by Wikipedia
1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 6.-12. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 35, 11. 2., s. 13
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 15, 7.-13. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 286-287
Annotation: Próza na téma současného literárního života.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 118-119
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání dvou Aškenazyho knih v berlínském nakladatelství Dietz, časopiseckém otištění několika próz a recenzním ohlasu v tisku.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 5, s. 569-585
Annotation: Studie o básnickém díle Františka Branislava s rozbory některých jeho básní.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 87-91
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 31, 6. 9., s. 2
Annotation: Úvaha.
Article
10
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 4, 15. 4., s. 64-65
Annotation: Recenze pěti sbírek básní mladých autorů.
Article
11
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 5, 20. 5., s. 91
Annotation: Recenze několika básnických knih.
Article
12
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 3, 1957, č. 6, 20. 6., s. 105
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 49-52
Annotation: Autor se zamýšlí nad hlavními trendy v soudobé próze mladých tvůrců.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 10, 6. 3., s. 1 a 3
Annotation: Rozbor románů B. Říhy Dvě jara a P. Bojara Jarní vody a Horké dny.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 20, 15. 5., s. 5
Annotation: Recenze sbírky oceněné státní cenou.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 4
Annotation: Recenze studií L. Štolla a J. Taufra.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 28, 16. 8., s. 10
Annotation: Recenze sborníku studií a vzpomínek.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 29, 23. 8., s. 2
Annotation: O přeložení Nezvalovy básně M. Lajčiakem; s otištěním dvou slok.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 6, 5. 2., s. 4
Annotation: Recenze; s kritickou zmínkou o Trnkových "neharmonujících" ilustracích.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 9, 26. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article