By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 42, s. 1, 3
Annotation: Povídka.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 274, 23. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor o chystané instalaci sochy J. Fučíka, po r. 1989 odstraněné z holešovického Výstaviště, na Olšanské hřbitovy.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 210, 9. 9., s. 2
Annotation: Poznámka o pietních aktech pořádaných v Praze k 70. výročí popravy Julia Fučíka.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Zpráva o 6. ročníku; též o Ceně Ason-klubu, kterou získal M. Velebný.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 251, 26. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 41, s. 3
Annotation: Vzpomínka na Z. Hrabicu, se kterým autor jezdil na toulky po vinicích společně s novináři a umělci.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 1, leden, s. 2-3
Annotation: Básně otištěné pod společným názvem Vysoce pravděpodobné věty.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 52, 2. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 9, s. 2
Annotation: Článek o nové knize J. Prchala, ve které zpracovává příběhy z Polenska, a ostatních polenských písmácích.
Article
8
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 90, 18. 4., s. 6, příl. Naše pravda, č. 15, s. IV
Annotation: Článek o kauze s článkem F. Peroutky "Hitler je gentleman" a postoji J. Fučíka k novinářské tvorbě a názorům F. Peroutky.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 81, 5. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 14, s. 2
Annotation: Vzpomínka na zesnulého J. Stana.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 102, 3. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 18, s. 1, 3
Annotation: Ukázka z chystané knihy Drahokamy života.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 212, 9. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o vzpomínání na J. Fučíka v rámci Mezinárodního dne solidarity novinářů v postsovětských zemích.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 125, 31. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 22, s. 4
Annotation: Reportáž z 12. ročníku mezinárodní literární soutěže Kouzelný klíč, která se konala v psychiatrické léčebně Petrohrad. Článek obsahuje...
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 211, 9. 9., s. 2
Annotation: Poznámka o akci k 71. výročí popravy Julia Fučíka.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 106, 7. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 3, s. 2
Annotation: O letošním ročníku literární soutěže psychiatrických pacientů a pracovníků Zlatý klíč a vyhlašování jejích výsledků.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 207, 6. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 35, s. 4
Annotation: Povídka.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 90, 18. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 16, s. 2
Annotation: Článek o I. Ramadanovi a jeho překladu knih K. Čapka. Aktuálně chystá překlad knihy "Trapné povídky".
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 148, 27. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 26, s. 1
Annotation: Reportáž z vyhlášení výsledků 13. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 46, 24. 2., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o setkání Společnosti Julia Fučíka a položení květin na hrob J. Fučíka u příležitosti 112. výročí jeho narození.
Article
20
In: Kurýr. -- R. 2014, č. 41, duben, s. 2
Annotation: Přepis projevu proneseného v rámci níže uvedeného kulatého stolu o J. Fučíkovi.
Article