By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, s. 369-377
Annotation: Studie nabízí přehled a rozbor slovních výplní v mluveném projevu žáků (např. prostě, tedy, jaksi), které autor zaznamenal při svém středoškolském...
Article
2
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 43, 1960, č. 7/8, srpen, s. 216-223
Annotation: Recenze pojednává o sborníku věnovaném jazyku a literatuře národního obrození; podrobněji se věnuje příspěvkům A. Jedličky (Josef Dobrovský...
Article
3
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 43, 1960, č. 9/10, listopad, s. 281-288
Annotation: Recenze se po krátkém úvodu o stavu stylistického bádání zabývá monografií L. Doležela o stylu.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 14, 1953, č. 4, prosinec, s. 148-160
Annotation: Studie je stylistickou analýzou různých děl J. Fučíka z vybraných oblastí jeho tvorby.
Article
5
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 45, 6. 11., příl. Nové knihy, s. G-H
Annotation: Studie o básnickém díle Z. Kotrlého s mezititulky Rýmování náhodné, Poezie běžně mluvené řeči, Útvary grafické, Závorkování, Koho poprosit...
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 11, září, s. 22-36
Annotation: Studie přednesená na lingvistickém semináři.
Article
9
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 42-64
Annotation: Lingvistická studie s četnými příklady z české literatury s částmi Vymezení purismu a jeho počátky v češtině, Periodizace českého purismu,...
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 59, 1998, č. 4, prosinec, s. 291-295
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 46, 2013, č. 2, s. 57-62
Annotation: Vzpomínka na autorovo pedagogické působení v Paříži a na setkávání s českými emigranty, mj. s J. Čepem; ukázka z Jelínkových připravovaných...
Article
12
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 82, 1999, č. 5, s. 261-264
Annotation: Recenze sborníku studií jihočeských bohemistů.
Article
13
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1993, č. 121, 22. 6., s. 1, 7
Annotation: Rozhovor mj. o samizdatové vydavatelské činnosti.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 209-215
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
15
In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná (D). -- ISSN 1213-5690. -- Roč. 1, 2001, č. 1, s. 7-9
Annotation: Jubilejní medailon; s připojeným Soupisem prací Vladimíra Šaura (s. 10-22, k 1.3.1998).
Article
17
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 46, 1963, č. 2, duben, s. 86-91
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Sborník Matice moravské. -- ISSN 0862-0393. -- Roč. 82, 1963, s. 266-272
Annotation: Příspěvek přednesený na konferenci.
Article
19
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 52, 1969, č. 2/3, s. 116-126
Annotation: Rozbor; s příklady z české prózy a poezie 20. století.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 15, 1967, č. 3, květen, s. 231-242
Annotation: O hlavních jazykově výběrových tendencích uměleckého stylu.
Article