By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 4, 2005, č. 10, říjen, s. 3-8
Annotation: Povídka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 241, 17. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 42, s. 3
Annotation: Básně.
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 3, 2004, č. 5, říjen, s. 10-11
Annotation: Povídka.
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 6, 2007, č. 17, září, s. 5-6
Annotation: Pohádka.
Article
6
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 7, 2008, č. 21, květen, s. 12-14
Annotation: Povídka.
Article
7
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 4, duben, s. [3]
Annotation: Komentář k autorskému čtení jičínského "Literárního spolku" (21. 3. 2003, Jičín), na nějž nedorazil nikdo kromě členů spolku.
Article
9
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 55, 2018, č. 3, květen/červen, s. 1
Annotation: Báseň.
Article
10
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 9, 2010, č. 45, červen, s. 10-11
Annotation: Povídka.
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 8, 2009, č. 39, prosinec, s. 8-11
Annotation: Básně.
Article
12
13
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 80, květen, s. 13
Annotation: Báseň.
Article
14
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 81, červen, s. 23-24
Annotation: Epigramy.
Article
15
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 99, prosinec, s. 16
Annotation: Básně.
Article
16
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 14, 2015, č. 100, leden, s. 36
Annotation: Báseň.
Article
18
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 86, listopad, s. 21-24
Annotation: Úvaha o (českém) jazyce, jeho funkci a podílu na utváření národního povědomí, o přejímání cizích gramatických a slovních jevů.
Article
19
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 97, říjen, s. 17-18
Annotation: Báseň; připojen komentář.
Article
20
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 97, říjen, s. 18-20
Annotation: Báseň; připojen komentář.
Article