By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 1-40
Annotation: Interpretace fonetické, resp. fonematické skladby jednoho Máchova verše na pozadí bohatě inspirovaného (filozofie, psychologie, lingvistika) konceptu...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 26-40
Annotation: Studie navrhuje (v inspiraci podněty M. Červenky, J. Patočky, G. Lakoffa, M. Johnsona, J. Kristevy, E. Staigera, R. Jakobsona, B. Nusky, W. Köhlera,...
Article
3
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 53, 1992, č. 3, srpen, s. 161-170
Annotation: Studie o zvukové stránce verše.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 365-367
Annotation: Recenze; Vrchlický Jaroslav, Teza Emilio.
Article
6
In: List pro literaturu. -- Roč. 2, 1991, č. 2, březen/duben, s. 27-28
Annotation: Studie o básnické řeči, zejména o českém zvukově vizuálním symbolismu.
Article
7
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 385-393
Annotation: O výsledcích experimentálního psychosémantického výzkumu fonologické expresivity slovenských hlásek; - Mukařovský Jan, Jakobson Roman - o jejich...
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 113-148
Annotation: Studie k subjektivitě lyrického díla. Autor zkoumá tíhnutí k subjektivitě v "horizontální" a "vertikální" rovině lyrického textu a prezentuje...
Article
11
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 374-393
Annotation: Studie s oddíly Předplatónské pojetí rytmu: Émile Benveniste a Bohumil Nuska; Nemetrická teorie rytmu Henriho Meschonnika; Henri Meschonnic a Leoš...
Article
13
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 3, 1992, č. 26, s. 64-68
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 2, duben, s. 60-63
Annotation: Příspěvek v rubrice; výčet nejmilejších knih.
Article
15
by Jiráček, Pavel, 1955-2020 xx0068522{{{}}}}
Published Brno : Středoevropské centrum slovanských studií, 2020.
Annotation: Monografie, v níž autor koncipuje své prostorové pojetí lyriky (slovo v lyrické poezii, existenciálně prostorový rytmus slabik v lyrických slovech,...
Book
16
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 9-39
Annotation: Studie o slovu v (lyrické) poezii a o tom, jak slova v poezii působí na vnímatele. Autor vychází z myšlenek M. Kubínové, A. Hamana, M. Červenky,...
Article
18
by Jiráček, Pavel, 1955-2020 xx0068522{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2007.
Annotation: S kapitolami: Verš, tělo, emoce a kognitivní věda; Tři dimenze celku situace, v níž se pohybujeme; Dvojí fenomény v jazyce lyriky; Morf a slabika,...
Book
20
by Jiráček, Pavel, 1955-2020 xx0068522{{{}}}}
Published Brno : Host - vydavatelství, 2008.
Annotation: Výzkumy podložená studie, navazující na autorovu knihu Lyrický rytmus (Brno, Host 2007), s kapitolami: Lyrická subjektivita jako tíhnutí k Já...
Book