By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 13, 27. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, s. 27-28
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 11, listopad, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 12, prosinec, s. 4-5
Annotation: Fejeton.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 20
Annotation: O literární kritice, M. Šedivém a B. Jiráskovi.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 2, únor, s. 2
Annotation: Medailon; připojena ukázka z její prózy Peter Lundberg (s. 3-4).
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 2, únor, s. 6-7
Annotation: Rozbor dvou sbírek R. Knížete; připojeny básně R. K. (s. 8-9).
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 6, červen, s. 27
Annotation: Medailon k pětašedesátinám J. Konečného.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 3, 2004, č. 1, leden, s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 11, listopad, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 12, prosinec, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 1, říjen, s. 4-5
Annotation: Fejeton k vydání prvního čísla Plže.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 1, říjen, s. 18
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 1, říjen, s. 20
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
15
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 49, 28. 2., příl. Kultura, březen 2000, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 51, 1. 3., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Spektrum. -- Roč. 3, 2000, č. 1, leden, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 174, 28. 7., s. 17
Annotation: Recenze almanachu zasvěceného K. H. M.
Article
19
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 230, 3. 10., s. 17
Annotation: Recenze.
Article