By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


4
6
7
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 99, 2001, č. 4, s. 896
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 38, 2001, č. 4, s. 349
Annotation: Recenzní glosa.
Article
9
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 38, 2001, č. 4, s. 349-350
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
11
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 97, 1999, č. 3, s. 567-580
Annotation: Studie o působení J. K. v Historickém klubu a v jeho platformě - Českém časopisu historickém; též o historii Klubu (založen v roce 1872) a jeho...
Article
12
13
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 37, 2000, č. 2, s. 161-162
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 418-433
Annotation: Referát z konference.
Article
15
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 69/70, 2000/2001, s. 208-214
Annotation: Stať o A. Rezkovi, jeho sbírce Prvosenky a povídce; jako příloha otištěna jeho báseň Vyhnanec (s. 215-216).
Article
16
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 69/70, 2000/2001, s. 253-254
Annotation: Referát o konferenci.
Article
17
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 35, 1998, č. 4, s. 272-278
Annotation: Studie; mj. o juvenilní básnické tvorbě A. R.
Article
18
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 35, 1998, č. 4, s. 287-288
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 107, 2009, č. 1, s. 119-147
Annotation: Edice dokumentů spojených se zánikem Českého časopisu historického po roce 1948 s úvodní studií přibližující historické okolnosti zániku...
Article
20
In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. -- ISSN 0487-5648. -- Sv. 48, 2008, s. 289-296
Annotation: Článek k připravované monografii o vlivu marxisticko-leninské ideologie na dílo historika J. Charváta.
Article