By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 11. 10. 2014
Annotation: Článek o tezích J. Nohavici, podle nějž není autorem (některých) básní "Slezských písní P. Bezruč, nýbrž O. B. Petr.
Article
2
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 1, s. 71-72
Annotation: Referát o dvou divadelních inscenacích.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 6. 12. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Jirouškem nad knihou "Černý bod" o hororovém žánru v literatuře a filmu.
Article
4
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 18. 7. 2016
Annotation: Reportáž o návštěvě R. Fulghuma na mezinárodním konferenčním fóru Meltingpot v rámci festivalu "Colours of Ostrava".
Article
5
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 25. 1. 2015
Annotation: Reportáž o scénickém čtení divadelní hry J. Balabána a I. Motýla "Bezruč?!".
Article
9
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 3, s. 52-55
Annotation: Článek o životě a díle spisovatele Ch. H. Spiesse a jeho vlivu na tvorbu E. A. Poea a J. Váchala.
Article
10
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 15. 2. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Jirouškem o jeho nové monografii "Černý bod".
Article
11
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 6. 6. 2016
Annotation: Reportáž o čtenářské besedě s T. Čihákovou a V. Páralem.
Article
12
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 11, 2012, č. 4, s. 38-41
Annotation: Vzpomínky J. Schwarze na natáčení filmu Mág.
Article
13
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 13, 2014, č. 1/2, s. 102-106
Annotation: Zkrácená ukázka z připravované studie, v níž se M. Jiroušek zaměřuje na nástin vývoje hororu v českých zemích od 19. století do současnosti.
Article
14
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 14, 2017, č. 3, s. 41-45
Annotation: Stať, jejímž tématem je magie, film a literatura ve vztahu k Olomouci v první polovině 20. století. S biografickou poznámkou o autorovi.
Article
15
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 8. 10. 2015
Annotation: Reportáž o literární akci "Čtení pro univerzitu a město".
Article
16
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 24. 10. 2015
Annotation: Reportáž o křtu nové básnické sbírky B. Fišerové.
Article
20
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 64
Annotation: Recenze.
Article