By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 7, 2011, č. 15, s. 97-111
Annotation: Studie k výkladu pojmu "psaní" ve francouzské poststrukturalistické filozofii a literární teorii; s kapitolami: Psaní navzdory jazyku: tvůrčí...
Article
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 193-205
Annotation: Studie ke smyslu literárního díla a jeho negaci (subverzivní prostor díla, "trhliny", gesto "tvůrčího nerozumění").
Article
3
In: Central Europe. -- ISSN 1479-0963. -- Vol. 13, 2015, No. 1/2, November, p. 36-50
Annotation: Studie se věnuje způsobu vizualizace v procesu psaní v románu Proces od F. Kafky. Autor se zabývá architekturou gotické katedrály jako ornamentu...
Article
4
by Jirsa, Tomáš, 1983- pna2008456710{{{}}}}
Published Brno : Host, 2016.
Annotation: Monografie zkoumá, jakým způsobem je narativní text schopen pojmout, zprostředkovat a vynalézt fenomén beztvarosti, dosud spojovaný výhradně...
Book
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 154-165
Annotation: Studie věnovaná otázce, jakým způsobem je ve videoklipu k písni Lany del Rey prohlubována a rozšiřována kategorie kýče a jak fenomén kýče...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 5, 4. 3., s. 18-19
Annotation: Esej se věnuje tendenci vykládat art brut jako psychický obraz jeho tvůrců a dále analýze tzv. patologického jazyka.
Article
7
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 18. 4. 2013
Annotation: Ukázka z monografie T. Jirsy "Fyziognomie psaní : v záhybech literárního ornamentu".
Article
9
by Jirsa, Tomáš, 1983- pna2008456710{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie propojující literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především vizuální oblastí; - první část...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 1, únor, s. 122-131
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 73-100
Annotation: Studie o dialogičnosti jako stavebním principu Weinerových próz. Autor poukazuje na tři základní roviny, na nichž se dialog u Weinera odehrává...
Article
12
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá epistemologické důsledky současného režimu vnímání a zabývá se proměnami praktik a technik vědění v mediované...
Book
13
Annotation: Sborník příspěvků z pracovního setkání členů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy „Literatura a umění v mezikulturních...
Book
14
Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; - literární...
Book
18
Other Authors: '; ...Jirsa, Tomáš, 1983- pna2008456710...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 3, s. 73-75
Annotation: Předmluva k otištěným esejům.
Article
19
Other Authors: '; ...Jirsa, Tomáš, 1983- pna2008456710...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 8, 2011, č. 16, s. 17-31
Annotation: Studie k toponymní deklinaci jako emblematické figuře děl reflektujících multikulturalitu středoevropského prostoru; s oddíly "Značně početné"...
Article
20
Other Authors: '; ...Jirsa, Tomáš, 1983- pna2008456710...
Annotation: Soubor studií německých a francouzských badatelů; s medailonky O autorech (s. 402-411), se soupisem literatury (s. 454-460), s Bibliografickou poznámkou...
Book