By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Jochmanová, Andrea, 1977- mzk2006323123{{{}}}}
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2012.
Obsah knihy
Annotation: Monografie; - s oddíly: Počátky divadelní činnosti Jiřího Frejky; Jiří Frejka a Osvobozené divadlo; Dada a Moderní studio.
Book
2
In: Časopis Moravského muzea. Vědy společenské = Acta Musei Moraviae. Scientiae Sociales. -- ISSN 0323-0570. -- Roč. 97, 2012, č. 1, s. 115-125
Annotation: Studie o brněnském operním zpěvákovi a divadelním kritikovi V. Šindlerovi publikujícím pod jménem stréček Matěj Křópal z Břochovan, který...
Article
3
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 166-167
Annotation: Recenze.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 37, 6. 9., s. 9
Annotation: Recenze reprintu vydání z roku 1928.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 27, 2016, č. 1, s. 177-178
Annotation: Úvodní slovo ke svědectví P. Hlávky o činnosti jeho otce Miloše Hlávky za protektorátu a jeho odkazu (to je otištěno ve stejném čísle).
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 28, 2017, č. 2, s. 41-62
Annotation: Studie o snaze Národního divadla v Brně přivést na svou scénu ve 20. letech minulého století moderní scénografii, kterou v té době reprezentoval...
Article
8
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 55, 2006, č. 9, s. 43-68, fot. příl. s. 69-72
Annotation: Zkrácená kapitola z disertační práce "Kontexty české divadelní avantgardy a režijní tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech XX. století"...
Article
9
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 54, 2005, č. 8, s. 245-247
Annotation: Medailon režiséra, dramaturga a překladatele (mj. spolupráce s E. E. Kischem, M. Brodem, A. Dvořákem a V. Dykem).
Article
10
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 18, 2015, č. 1, 15. 4., s. 233-238
Annotation: Komentář k níže uvedeným výborům z díla M. Hlávky. Přetištěna ukázka z Hlávkova díla.
Article
12
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 16, 2013, č. 1, 15. 4., s. 160-161
Annotation: Recenze.
Article
13
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Theatralia. Řada teatrologická (Q). -- Roč. 57, 2008, č. 11, s. 151-152
Annotation: Biografické heslo a nekrolog V. Rona (s fot.); s připojenou edicí Vodseďálkovy hry o Libuši (s. 154-173, s úvodním Ronovým dopisem, s. 153).
Article
14
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 20, 2017, č. 2, 15. 12., Supplementum, s. 93-94
Annotation: Vzpomínky na teatrologa P. Kleina.
Article
16
17
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 7-8
Annotation: Úvodník, který uvádí téma čísla: Český divadelní strukturalismus a Pražská škola.
Article
18
Annotation: Mj. s uvedenými studiemi (anglicky na s. 137-144, 221-225, 234-238, 251-258, 284-292); - s Katalogem (s. 305-369, ukázky exponátů Moravského zemského...
Book
20
Annotation: Kolektivní monografie věnovaná dílu O. Sekory a vycházející mj. ze zkoumání jeho pozůstalosti ve sbírkách Moravského zemského muzea popisuje...
Book