By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 4. 10. 2019
Annotation: Rozhovor s R. Jursou o jeho básnické sbírce "Mezzovoce"; připojena báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 1/2, s. 23
Annotation: Básně. Připojena biografická poznámka.
Article
4
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 16, 2017, č. 1/2, s. 95
Annotation: Úvaha o nadprodukci textů.
Article
5
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 2, s. 46-47
Annotation: Úvaha o básnické tvorbě a dvě básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 19, 2020, č. 1, s. 10-11
Annotation: Básně a úvahy; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 11).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 32, 2021, č. 2, 21. 1., s. 15
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 50, 2020, č. 6, 17. 12., s. 85-86
Annotation: Báseň E. Juliše a její interpretace R. Jursy; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 86).
Article
11
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 88-95
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých básníků jsou zmíněni V. Šlajchrt, R. Jursa, I. Wernisch, P. Borkovec; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
12
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 1
Annotation: Anketa o inspiračních zdrojích literární, hudební a výtvarné tvorby; připojena bio-bibliografická poznámka o J. Srbové.
Article
13