By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dobrodruh. -- S. 119-122
Annotation: Doslov.
Book Chapter
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 10, s. 1260-1261
Annotation: Komentář k článku "Kniha veršů Jaroslava Seiferta k Alšovým kresbám" uveřejněném v Novém životě, roč. 1953, č. 6, s. 748.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 599-600
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 561
Annotation: Zpráva o vydání dvou bibliofilských tisků Vojtěcha Martínka.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 681-682
Annotation: Zpráva o vydávání sedmisvazkového Díla J. Havlíčka v nakl. Československý spisovatel.
Article
6
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [2], březen/duben, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [2], březen/duben, s. 2
Annotation: Redakce hodnotí ediční plán za rok 1956.
Article
8
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [4], 1958, č. [1], leden/únor, s. 13
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [3], 1957, č. [4], červenec/srpen, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 14, 1953, č. 2, červen, s. 88-89
Annotation: Recenze hodnotí překlad výboru z Obrázků a povídek Boženy Němcové. Autor se zaměřuje na hodnocení předmluvy a dále srovnává rozdílná...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 50, 12. 12., s. 7
Annotation: Medailon J. Mahena.
Article
12
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [4], 1958, č. [2], březen/duben, s. 26
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [1], leden/únor/březen, s. 29-30
Annotation: Poznámka k Drašarovi Terézy Novákové, který uzavírá její dílo věnované východním Čechám.
Article
14
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [3], červenec/srpen/září, s. 28
Annotation: Anotace na nové knihy vydané v edici Skvosty: Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých od F. L. Čelakovského, Čtyři knihy básní Jana Nerudy,...
Article
15
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [5], 1959, č. [4], říjen/listopad/prosinec, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [1], leden/únor, s. 2-3
Annotation: Stať k stoletému výročí úmrtí Václava Klimenta Klicpery. Vladimír Justl shrnuje kritéria výběru dramat pro knihu "Čtyři aktovky", která...
Article
17
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [1], leden/únor, s. 5
Annotation: Stať Vladimíra Justla o knížkách, jejichž vydání redakce říká "kolibří", protože se rozletí mezi čtenáře v hojném počtu výtisků a...
Article
18
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [2], březen/duben, s. 1-2
Annotation: Stať obsahující anotaci Holanovy knihy "Z dokumentů" a Hrubínovy knihy "Přilby a šeříky", které vycházejí v edici Skvosty při příležitosti...
Article
19
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [2], březen/duben, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [6], 1960, č. [3], květen/červen, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article