By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
2
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 66, 1997, č. 2, s. 236-237
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 189-191
Annotation: Recenze níže zmíněného souboru studií, mj. o J. Kollárovi.
Article
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 65, 1996, č. 4, s. 520-522
Annotation: Recenze (ve slovenštině).
Article
9
In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. -- ISSN 0036-5351. -- Sv. 58, 2013, č. 1/2, s. 20-25
Annotation: Studie, věnující se podrobněji i životu obou autorů a ideovému pozadí jejich tvorby.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 2, s. 152-154
Annotation: Recenze sborníku. V rámci přehledu témat jsou zmíněni M. Kundera, J. K. Tyl, K. S. Amerling, V. Náprstek, T. G. Masaryk, B. Rajská, B. Němcová,...
Article
11
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 88, 2019, č. 2, s. [162]-170
Annotation: Studie o dvou slovenských románech: "Tisícročná včela" P. Jaroše a "Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)" P. Rankova. Autor se soustřeďuje...
Article
13
14
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 14, 2004, č. 3, s. 57-59
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 10, 2000, č. 1, s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
16
17
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 20, 2017, č. 1, s. 31-38
Annotation: Studie sleduje formování slovenského literárního kánonu pod tlakem literatury české a maďarské.
Article
19
by Káša, Peter, 1963- js20060707001{{{}}}}, Rusnák, Juraj, 1960-
Published Prešov : Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach, 1995.
Annotation: P. Káša, Od intuície k poznaniu (K ranej tvorbe P. J. Šafárika), s. 7-63, s kapitolami: Paradoxy, peripetie, impulzy tvorivosti, Raná poézia medzi...
Book
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 6, s. 503-506
Annotation: Zpráva o průběhu konference Z problematiky literárnej vedy, uspořádané u příležitosti 80. narozenin prof. P. Petrusa v Prešově 26. října...
Article