By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 27, 1. 2., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Autorka se ve svém článku o B. Němcové a její próze "Babička" zamýšlí nad také tím, zda je vhodné, aby "Babička" byla i dnes zařazována...
Article
2
online
Webarchiv
In: Knihožrout [online]. -- ISSN 1805-0204. -- 30. 5. 2013
Annotation: Ukázka z románu "Koho vypijou lišky".
Article
3
In: Místa ve tmě. -- S. 209-210
Annotation: Bibliografická poznámka s poděkováním; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (4. s. obálky).
Book Chapter
4
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 3. 7. 2013
Annotation: Ukázka z prvotiny L. Kábrtové; připojen odkaz na soutěž o tuto knihu.
Article
5
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 11. 2014
Annotation: Povídka vychází v knize "Mé dětství v socialismu"; připojena úvodní poznámka a anotace ke zmíněné knize.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 10, 18. 12., s. 17
Annotation: Fejeton o zásadní čtenářské zkušenosti s knihou L. Fukse.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 3, 14. 3., s. 74-77
Annotation: Povídka z připravované knihy "Místa ve tmě"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 75).
Article
8
9
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 106, 9. 5., příl. Salon, č. 1123, s. 17
Annotation: Povídka na podporu nevládní organizace Hnutí Duha; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 17, 17. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o chystané knize "Místa ve tmě" a o cestě od povídek k románu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 11. 2014
Annotation: Povídka z připravované knihy vzpomínek českých osobností na dospívání před rokem 1989; s úvodní poznámkou a poznámkou ke knize.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 16
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
14
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 6, červen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou L. Kábrtovou o jejím novém souboru povídek "Místa ve tmě", za který obdržela cenu udělovanou nadací Český literární...
Article
15
16
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 1
Annotation: Fejeton o informačních a inspiračních zdrojích literární a překladatelské práce; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
17
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 21. 7. 2020
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě L. Kábrtové u příležitosti jejího vystoupení v rámci festivalu Měsíc autorského čtení (mj. o souboru povídek...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 73, 2021, č. 7/8, 30. 7., s. 245-246
Annotation: Povídka.
Article
19
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 293, 17. 12., příl. Salon, č. 951, s. 5
Annotation: Povídka - příspěvek do cyklu Salonu (na téma strach) na podporu neziskového nakladatelství KHER. S úvodní poznámkou Š. Kučery a biografickou...
Article