By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 356-357
Annotation: Autorka vzpomíná na své působení v redakci časopisu "Čtenář".
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 11, 19. 11., s. 415-418
Annotation: Medailon knihovníka J. Pocha.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 310-312
Annotation: Článek o knihovnickém vzdělávání v období první republiky.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 1, 15. 1., s. 35
Annotation: Medailon bibliografa, knihovníka a v letech 1972-2010 ředitele Moravské zemské knihovny J. Kubíčka.
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 65, 2013, č. 4, s. 149-151
Annotation: Referát přibližující jednotlivé příspěvky z kolokvia, které se konalo 7.-9. 10. 2012.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 45, 1993, č. 10, s. 337-339
Annotation: Polemika s: Kyjovská Božena, Čtenář č. 2/1993; zejm. k regionální bibliografii.
Article
9
In: Česká bibliografie. -- ISSN 0577-3490. -- Sv. 25, 1988, s. 52-70
Annotation: Přehledová stať; s přílohami (s. 71-96), mj. : Soupis regionálních ročenek, Soupis literatury z let 1967-1986, Regionální literatura, Regionální...
Article
10
In: Svoboda. -- Roč. 90, 1980, č. 249, 21. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
11
12
13
In: Sdružení knihoven České republiky. -- R. 2010, s. 27-33
Annotation: Soubor medailonků. Předneseno na kolokviu.
Article
14
In: Sdružení knihoven České republiky. -- R. 2006, s. 57-62
Annotation: Referát o putovní výstavě, kterou v r. 2004 připravil Památník K. Čapka ve Strži společně s PNP. Předneseno na kolokviu bibliografů.
Article
15
In: Svoboda. -- Roč. 89, 1979, č. 252, 25. 10., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 48, 1996, č. 1, s. 2-8; č. 2, s. 42-47
Annotation: Zkrácený záznam přednášky pronesené na semináři Regionální literatura v knihovnách pořádaném Národní knihovnou ČR a Okresní knihovnou...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 4, 19. 4., s. 150-153
Annotation: Medailon básníka, knihovníka a ředitele Městské knihovny v Praze A. Sovy.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 9, 16. 9., s. 313
Annotation: Zpráva o knize J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích", jež byla prezentována při zahájení výstavy "Jiří Mahen...
Article
20