By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 148, 30. 10., s. 3
Annotation: Stať se věnuje proměně recepce Čapkova dramatu a recenzuje jeho inscenaci.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 1, 15. 1., s. 35
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka doprovázející otisk zápisků J. Kárneta připravený V. A. Debnárem. Navazuje přetisk básní J. Kárneta.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 76, 30. 3., s. 4
Annotation: Kritika dramatu R. Ardreyho, která ho srovnává s dílem K. Čapka.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 216, 20. 9., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 270, 26. 11., s. 5
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 48, 26. 2., s. 4
Annotation: Kritika divadelní inscenace.
Article
7
In: Perspektivy (New York). -- ISSN 1211-2682. -- Sv. 1, 1961, květen, s. 26-41
Annotation: Soubor poznámek o dílech současné americké prózy a dramatu, v 1. části o románu: Dreiser Theodore, Sestřička Carrie, v dalších dvou částech...
Article
8
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 4 (8), [jaro 1959], s. 379-381
Annotation: Úvodní autorská poznámka k otištěné ukázce ze hry z prostředí českého exilu v New Yorku Nymfa (s. 381-392).
Article
9
In: Zápisník (New York). -- ISSN 0139-7966. -- Roč. [1], 1958, únor, s. 5-6
Annotation: Esej.
Article
10
In: Zápisník (New York). -- ISSN 0139-7966. -- Roč. [3], 1960, březen/duben, s. 11-13
Annotation: Úvaha o současném literárním trendu v zobrazování mladých lidí, mj. v románu: Škvorecký Josef, Zbabělci.
Article
11
In: Zápisník (New York). -- ISSN 0139-7966. -- Roč. [3], 1960, leden/únor, s. 10-12
Annotation: O broadwayské dramatické novince.
Article
12
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1945, č. 1, listopad, s. 24-28
Annotation: Stať o obnoveném poválečném divadelním životě.
Article
13
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 3, únor, s. 16-19
Annotation: Zamyšlení nad soudobým stavem divadla.
Article
14
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 29-32
Annotation: Diskusní příspěvek k soudobé situaci českého divadelního života.
Article
15
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 2, leden, s. 16-18
Annotation: Kritika soudobé divadelní produkce.
Article
16
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 2, leden, s. 23
Annotation: Kritický článek o soudobé divadelní kritice a kriticích.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 26, 2010, č. 1, 15. 1., s. 48-51
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a publicistou J. Kárnetem; při příležitosti vydání níže zmíněné knihy; mj. též k jeho divadelnímu působení. Doplněno...
Article
18
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 2, leden, s. 1-3
Annotation: Stať o úkolech soudobé poezie.
Article
20
by Bareš, Gustav, 1910-1979, Bednář, Kamil, 1912-1972, Beneš, Edvard, 1884-1948, Brousil, Antonín Martin, 1907-1986, Běhounek, Václav, 1902-1980, Bílý, Václav, 1867-1951, Chalupecký, Jindřich, 1910-1990, Drda, Jan, 1915-1970, Dvořák, Miloš, 1901-1971, Eisner, Pavel, 1889-1958, Fučík, Bedřich, 1900-1984, Grossman, Jan, 1925-1993, Halas, František, 1901-1949, Hájek, Jiří, 1919-1994, Janů, Jaroslav, 1908-1969, Kolár, Jan M., 1923-1979, Kolář, Jiří, 1914-2002, Konečný, Robert, 1906-1981, Kovárna, František, 1905-1952, Kárnet, Jiří, 1920-2011 jk01053072{{{}}}}, Listopad, František, 1921-2017, Mathesius, Bohumil, 1888-1952, Morák, Jaroslav, 1920-1982, Mrkvička, Otakar, 1898-1957, Mukařovský, Jan, 1891-1975, Navrátil, Václav, 1904-1961, Nejedlý, Zdeněk, 1878-1962, Nezval, Vítězslav, 1900-1958, Patočka, Jan, 1907-1977, Peroutka, Ferdinand, 1895-1978, Pokorný, Jaroslav, 1920-1983, Polan, Bohumil, 1887-1971, Popelová, Jiřina, 1904-1985, Den, Petr, 1898-1970, Skoumal, Aloys, 1904-1988, Strakoš, Jan, 1899-1966, Svoboda, Ludvík, 1903-1977, Teige, Karel, 1900-1951, Tetauer, Frank, 1903-1954, Tigrid, Pavel, 1917-2003, Urbánek, Zdeněk, 1917-2008, Valenta, Edvard, 1901-1978, Vladislav, Jan, 1923-2009, Vodička, Timotheus, 1910-1967, Šajtar, Drahomír, 1922-2009, Štoll, Ladislav, 1902-1981, Čep, Jan, 1902-1974, Černý, Rudolf, 1905-1979, Černý, Václav, 1905-1987
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.
Annotation: První ze čtyř plánovaných svazků antologie doprovázející připravované Dějiny české literatury 1945-1990 obsahuje vesměs časopisecky publikované...
Book